Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Neljä ELY-keskusta erikoistuu EU:n rakennerahastojen hallinnointiin (Pirkanmaan ELY-keskus)

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti 18.9.2013, että tulevalla rakennerahastokaudella jokaisella suuralueella eli Etelä-Suomessa, Länsi-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa on kussakin yksi rakennerahastotoimintaan erikoistunut ELY-keskus.

Nämä ovat Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Oulu), Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskus (Mikkeli), Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskus (Jyväskylä) ja Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskus (Lahti). Yhteistyö ja verkostomainen toimintatapa korostuvat tulevassa mallissa. Pirkanmaa kuuluu Länsi-Suomen suuralueeseen, joten rakennerahastotoiminnan hallinnollinen ELY-keskuksemme on Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylässä. Uudistus koskee tulevalla rakennerahastokaudella 2014-2020 Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahastoja (EAKR ja ESR).

Missä asiakas asioi rakennerahastokysymyksissä?

Asiakkaat asioivat edelleen oman maakuntansa ELY-keskuksen kanssa, pirkanmaalaiset siis Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Jokainen ELY-keskus säilyy oman alueensa merkittävänä aluekehitystoimijana ja alueen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) käsittelee edelleen merkittävimmät alueen rakennerahastovaroin rahoitettavat kehityshankkeet pl. yritystuet, jotka ovat liikesalaisuuden piirissä. Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto jatkavat alueellista yhteistyötään kehittämishankkeiden ja -toimijoiden kanssa.

Miksi uudistus tehdään?

Rakennerahastojen hallintomallin uudistusta on valmisteltu viime keväästä lähtien. Kesän aikana työ- ja elinkeinoministeriö TEM teki asiassa tarvittavat selvitykset ja kuuli laajasti rakennerahastotoimijoita ja -asiantuntijoita. Lisäksi hallitus päätti rakennepoliittisessa ohjelmassaan, että rakennerahastojen hallintomalli uudistetaan kustannustehokkaammaksi. Uudistuksella varmistetaan, että tulevan rakennerahastokauden ohjelma tukee kasvua, työllisyyttä, vähähiilisyyttä ja rakennemuutosta.

Rakennerahastojen hallinnon uudistaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen on välttämätöntä, koska vuoden 2014 alusta alkavalla rakennerahastokaudella käytössä on lähes kolmasosa vähemmän rahoitusta, koko Suomen osalta tämä tarkoittaa noin miljardin euron vähennystä. Suomen hallintojärjestelmä on nykyisin hajanainen ja rahoittajaviranomaisia on 43. Komissio on toistuvasti kehottanut Suomea vähentämään rahoittavien viranomaisten määrää.

Katso lisätietoa:

EU.n rakennerahastojen hallinnointi uudistuu (18.9.2013, tem.fi)
 


Alueellista tietoa