Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Muutoksia aluehallinnossa vuoden 2014 alusta (Pirkanmaan ELY-keskus)

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen (HE 114/2013), jonka mukaan nykyisin ELY-keskuksissa hoidettavat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä oppilaitos- ja päiväkotirakentamisen tehtävät siirtyvät aluehallintovirastoihin 1.1.2014 alkaen.

Tällä hetkellä Pohjanmaan ELY-keskus vastaa kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävistä oman toimialueensa lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueilla. Pirkanmaan ELY-keskus vastaa oppilaitos- ja päiväkotirakentamisesta vastaavalla alueella. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus vastaa liikuntapaikkarakentamisen valtakunnallisesta tutkimus- ja kehittämistehtävästä koko maan erikoistumistehtävänä.

Mikäli hallituksen lakiehdotus hyväksytään eduskunnassa, siirtyvät nämä tehtävät Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskuksista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Näissä tehtävissä ELY-keskuksissa työskentelevä henkilöstö siirtyy myös aluehallintovirastoon.

ELY-keskukset ja aluehallintovirastot ovat aloittaneet valmistautumisen mahdolliseen muutokseen. ELY-keskuksille näillä toimialoilla jätetyt valtionavustushakemukset ja rahoitussuunnitelmaehdotukset tullaan käsittelemään aluehallintovirastossa. Vuodenvaihteen jälkeen järjestettävistä koulutustilaisuuksista, joihin kutsun on lähettänyt ELY-keskus, vastaavat aluehallintovirastossa samat henkilöt, jotka nyt työskentelevät kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen ja oppilaitosrakentamisen tehtävissä ELY-keskuksissa.

Lisätietoja:

  • Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimi, yksikön päällikkö Ismo Myllyaho, Pohjanmaan ELY-keskus, ismo.myllyaho(at)ely-keskus.fi, puh. 02 95 028 593
  • Oppilaitos- ja päiväkotirakentaminen, ylitarkastaja Erja Metsäranta, Pirkanmaan ELY-keskus, erja.metsaranta(at)ely-keskus.fi, puh. 02 95 036 073 

Alueellista tietoa