Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Maatilojen investointituki vuodelle 2014 on päätetty (Pirkanmaan ELY-keskus)

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa, että hallitus on päättänyt maatilojen investointituen kohteista, enimmäismääristä ja hakuajoista vuodelle 2014. Rahoituskohteet ja tukitasot säilyvät pääosin kuluvan vuoden tasolla.

Tukiin tehdyt muutokset aiheutuvat pääasiassa kuluvan ohjelmakauden ja artikla 141:n voimassaolon päättymisestä vuoden 2013 loppuun. Vuonna 2014 investointituki myönnetään EU:n maatalouden kansallisena tukena. Tämän vuoksi esimerkiksi 141-päätökseen perustuneet korkeammat tuen enimmäismäärät yhteisinvestoinneissa ja eräiden tukikohteiden tukitasot muutetaan maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisiksi. Tukitason muutos on toteutettu korkotuen enimmäismäärää alentamalla.

Samasta syystä on yhtenäistetty maatilan lämpökeskusten tukemisen edellytykset ja poistettu sika- ja siipikarjatalouden investointien eläinpaikkarajoite. Muutoksia tehtiin myös eräiden tukikohteiden avustuksen enimmäismäärään tai tuen avustusosuuden ja korkotukiosuuden jakautumiseen.

Vuonna 2014 investointituelle on neljä hakuaikaa:

16.12.2013 - 31.1.2014,
17.2 - 28.3.2014,
14.4 - 15.8.2014 ja
1.9 - 17.10.2014.

Entiseen tapaan rakennetun maatalouskiinteistön hankintaan ja hakijasta riippumattomien vahinkotapausten johdosta tehtäviin investointeihin ei sovelleta hakuaikoja.

Lisätietoa:

  • hallitussihteeri Mika Saari, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2134
  • maatalousylitarkastaja Kari Ojala, Maaseutuvirasto, p. 020 772 5689

Pirkanmaan ELY-keskuksessa lisätietoja antavat:

  • rahoituspäällikkö Heli Hantula, p. 0295 036 044
  • maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala, p. 0295 036 108

 


Alueellista tietoa