Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Työvoimakoulutus - ingressi

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on

 • parantaa osallistujien mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille
 • turvata alueen työnantajille osaavan työvoiman saatavuus.  

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työikäisille ja on pääasiassa ammatillista koulutusta. Koulutukseen voivat osallistua sekä työttömät että ne työssä olevat, joita uhkaa työttömyys. Maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskoulutusta ja yritystoimintaa suunnitteleville ja yritystoiminnan käynnistäneille yrittäjyyskoulutusta.

Työnantaja

TE-toimistot ja ELY-keskukset suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa.

Yhteishankintakoulutuksella yritys voi

 • etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksen tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta
 • saada henkilöstölleen räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jota toteutetaan esimerkiksi määräaikaisissa lomautustilanteissa
 • auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.

Yhteishankintakoulutuksissa työnantaja osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Koulutuksiin voivat osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvät tai yrittäjä työntekijöidensä lisäksi sekä yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät.

Koulutuksen järjestäjä/toteuttaja

ELY-keskus vastaa yhdessä TE-toimistojen kanssa työvoimakoulutusten hankinnoista.

Tutkintotavoitteisesta koulutuksesta ELY-keskus sopii niiden alueen palveluntuottajien kanssa, joilla on OKM:n päätöksellä työvoimakoulutuksen järjestämislupa.

Koulutukset hankitaan tarjouskilpailun perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.

 • Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa.
 • ELY-keskuksilla on käytössä sähköinen kilpailutusratkaisu, Hanki-palvelu. Palvelussa hankintayksiköt tekevät tarjouspyynnöt sähköisesti. Vastaavasti tarjoajien on helppoa ja nopeaa jättää tarjouksensa sähköisesti.
 • Hanki-palvelu (hanki-palvelu.fi)

Hankintakäytännöissä voi olla alueellisia eroja, joten tutustu oman alueesi käytäntöihin valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -valikosta haluamasi alue.

Maksatuksen hakeminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen koulutus- ja valmennushankintojen hankintasopimuslaskut. Laskujen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen tai TE-toimiston kanssa tehtyä sopimusta.

Työvoimakoulutus- ja valmennuspalveluiden hankintasopimuslaskut liitteineen voi toimittaa yrityksen ja työnantajan Oma asiointi - palvelun kautta tai ELY-keskusten yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Koulutuslaskuja koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse:

 • maksatukset.keha@ely-keskus.fi
Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Työvoimakoulutus - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus vastaa yhdessä alueen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa työvoimakoulutuksen

 • suunnittelusta
 • hankinnasta
 • seurannasta ja
 • kehittämisestä.

Tarjouspyynnöt

Uudenmaan ELY-keskus valmistelee työvoimakoulutuksen tarjouspyynnöt yhdessä TE-toimiston kanssa. Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla.

​​​​​​​​​​​

Yhteyshenkilöt Uudenmaan ELY-keskuksessa

 • Koulutussuunnittelija Minna Karhama (kone-, metalli-, sähkö-, kauppa-, myynti-, elintarvike- ja palveluala), 0295 021 065
 • Koulutussuunnittelija Aku Seppälä (FEC, Muutos, TäsmäKoulutus), 0295 021 154
 • Koulutussihteeri Paula Tervo (yrittäjäkoulutukset), 0295 021 005
 • Erikoissuunnittelija Kirsi Piispanen (sosiaali- ja terveysala, rakennusala, korkeakoulutetut) 0295 020 912
 • Erikoissuunnittelija Sari Peltoniemi ( toimisto- ja hallintotyö, logistiikka), 0295 021 127
 • Erikoissuunnittelija Ruslan Haarala (kotoutumiskoulutus), 0295 021 072
 • Erikoissuunnittelija Lea Savolainen (kotoutumiskoulutus), 0295 021 102
 • Erikoissuunnittelija Taneli Kuusiholma (kotoutumiskoulutus), 0295 021 049
 • Johtava asiantuntija Päivi Sipiläinen, 0295 021 156