Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2020, tarkennettu/muutettu elokuu 2020 (Varsinais-Suomi)

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku on jatkuva, mutta tukihakemukset, jotka koskevat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoituskiintiöstä myönnettävää tukea, ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajakso merkitsee tässä päätöksessä samaa kuin tukijakso maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 34 §:n 1. momentissa.

Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja Maaseudun kehittämisohjelmien hallintolain (27/2014:10 §) sekä Valtioneuvoston maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun asetuksen (1174/2014) perusteella Varsinais-Suomen ELY-keskus päättää Maaseuturahaston hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2020 seuraavasti:

Yritystukien valintajaksot vuonna 2020 ovat:

  • 1.11.2019 - 31.1.2020
  • 1.2. - 30.4.2020
  • 1.5. - 31.7.2020
  • 1.8. - 31.10.2020 (Huom! pidennetty 1 kk:lla aiemmasta)

Hanketukien valintajaksot vuonna 2020 ovat:

  • 1.11.2019 - 31.3.2020
  • Huom! jaksolla 1.4. - 31.10.2020 ei ole enää käytettävissä lainkaan hankerahoitusta (paitsi suhteellisen vähäisessä määrin vain siinä erityistapauksessa, että yritystukihakemusten määrä jäisi vuoden loppupuoliskolla huomattavasti arvioitua pienemmäksi). Hankerahoitusta on siten näillä näkymin haettavissa seuraavan kerran vasta ensi vuoden puolella uuden ohjelmakauden varoista (siirtymäkauden rahoituksen tarkemmat aikataulut täsmentyvät myöhemmin).

Jos valintajakso päättyy viikonloppuna tai pyhäpäivänä, virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23:59.

Määrärahat:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntövaltuus koko ohjelmakaudella 2014–2020 on 46 M€ (MMM:n kirje 3.7.2014, Dnro 1441/321/2014 sekä tarkistettu valtuuslaskelma 27.9.2016). Tavoitteena on koko ohjelmakauden 2014–2020 aikana käyttää myöntövaltuudesta 2/3 yrityshankkeiden ja 1/3 kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Kunkin valintajakson hankkeita käsiteltäessä sovelletaan Maa- ja metsätalousministeriön 4.3.2015 sekä 19.6.2017 vahvistamia valintaperusteita (MMM:n päätökset 421/441/2015 ja 1170/04.04.01.02/2017 sekä komissiossa 29.2.2016 hyväksytty ohjelmanmuutos).


Risto Skyttä, yksikön päällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Seppo Jaakonmäki, kehittämispäällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus