Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Talvikauden sopimusliikenne käynnistyy elokuussa – Uudenmaan ELY-keskus valmistautuu jatkamaan ketteriä joukkoliikenteen hankintoja (Uusimaa, Häme)

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian tilanne ja sen vuoksi tehdyt hallituksen linjaukset ovat viime kuukausien aikana muuttuneet useaan otteeseen. Uudenmaan ELY-keskuksen sopimusliikennettä on pyritty sopeuttamaan vastaamaan kulloistakin tilannetta, vaikka muutokset ovat toisinaan olleet nopeitakin. Monet linja-autoalan yritykset ovat joutuneet supistamaan vuorojaan matkustajamäärien vähenemisen ja sitä seuranneen kannattamattomuuden vuoksi. Koulujen sulkeutuessa keväällä liikennettä lakkautettiin käytännössä ilman varoaikaa.

"ELY-keskuksessa tilannetta on seurattu tarkkaan ja kartoitettu kriittisimpiä joukkoliikenneyhteyksiä, jotka täytyy poikkeustilanteissakin turvata. Tällaisia yhteyksiä ovat esimerkiksi tietyt kuntakeskusten väliset yhteydet ja työmatkaliikenteen vuorot. Nopeista hankinta-aikatauluista huolimatta joukkoliikenteen suunnittelussa huolehditaan, että vuoroista syntyy järkeviä kokonaisuuksia, joiden hankinnat tukevat myös linja-autoyritysten selviämistä näistä taloudellisesti vaikeista ajoista", toteaa Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenneryhmän päällikkö Salla-Mari Rintala. 

Pandemiasta johtuvia rajoituksia on kesän aikana purettu hyvää vauhtia ja myös Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteessä on valmistauduttu monien katkolla olleiden vuorojen palauttamiseen koulujen alkaessa. Pandemian tilanne kuitenkin elää ja uusia rajoituksia ja suosituksia on todennäköisesti tulossa.

"Markkinaehtoisessa liikenteessä vallitsee suuri epävarmuus, koska pandemian vuoksi matkustajamäärien ennakoitavuus on todella hankalaa ja liikenteen kannattavuus koetuksella. Markkinaehtoisen liikenteen ilmoitusvelvollisuus liikenteen muutoksista on poikkeuslainsäädännön vuoksi nyt vain viisi päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Uudenmaan ELY-keskuksessa tehdään kuitenkin jatkuvasti töitä, että kaikki pääsevät poikkeusoloista huolimatta töihin, opiskelemaan ja asiointimatkoille mahdollisimman luotettavasti ja sujuvasti", Rintala vakuuttaa.

Koska joukkoliikenteen sopeuttamistoimia on tehty keväästä alkaen varsin nopeallakin tahdilla sekä markkinaehtoisessa että ostoliikenteessä, matkustajien luottamus joukkoliikenteeseen on ollut koetuksella. Sopimusliikenteen toimijoita on pyydetty kiinnittämään erityistä huomiota aikatauluista tiedottamiseen ja varmistamaan, että matkustajilla on löydettävissä ajantasaiset aikataulut. Epävarmuuden vuoksi koulujen alkamisviikolla käynnistyviä vuoroja on kuitenkin syötetty aikataulupalveluihin vasta elokuussa. Matkustajilta toivotaankin ymmärrystä, koska elämme edelleen poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa muutoksia voi tapahtua nopeallakin aikataululla. Joukkoliikenteen aikatauluja ja linja-autoyritysten tiedotusta on syytä seurata aktiivisesti. Parhaiten ajantasaisen tiedon löytää esimerkiksi Matkahuollon aikataulupalvelusta ja yritysten omilta nettisivuilta. Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa lisäksi oman sopimusliikenteensä muutoksista täällä:

Lisärahaa koronasta aiheutuviin kustannuksiin

ELY-keskuksille on myönnetty lisämäärärahaa pandemiasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Uudenmaan ELY-keskukselle on myönnetty n. 1,3 miljoonan euron lisämääräraha, jolla voidaan turvata alueellista joukkoliikenteen peruspalvelutasoa sekä keskeisiä kaupunkien välisiä yhteyksiä. Määrärahaa voi käyttää turvaamaan voimassa olevien liikennöintisopimusten mukaista liikennettä sekä päättyvän markkinaehtoisen liikenteen korvaamiseen sopimusliikenteellä keskeisiltä yhteysväleiltä. Määrärahaa voi myös käyttää joukkoliikennettä elvyttäviin kehittämishankkeisiin.

"Tällä hetkellä selvitetään, miten määräraha saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti ja tasapuolisesti. Myös mahdollinen yrityksille myönnettävä tuki ja sen tekninen toteutus on vielä auki", Rintala kertoo.

ELY-keskusten määrärahojen käyttöä ohjaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, jonka kanssa lisämäärärahan käytöstä tullaan keskustelemaan elokuun aikana.

"Joka tapauksessa lisämääräraha on tarpeellinen ja odotettu, jotta joukkoliikenne toimii poikkeustilanteessakin ja myös alan tulevaisuus pystytään turvaamaan", Rintala summaa.

Syksylle on luvassa toinen lisämäärärahan hakukierros. ELY-keskusten kunnille myöntämä valtionavustus otetaan huomioon pääsääntöisesti toisessa myönnettävässä osuudessa.

Terveys edellä, vastuu kaikilla

Terveysviranomaisten ohjeistusten seuraaminen ja noudattaminen on edelleen erittäin tärkeää. Liikenteenharjoittajia on kehotettu ohjeistamaan matkustajia terveysturvalliseen joukkoliikenteen käyttöön ja huolehtimaan niin henkilökunnan kuin matkustajien suojaamisesta ja viruksen leviämisen ennaltaehkäisystä.

"Puolityhjien autojen ajattaminen on kuitenkin yrittäjille pitemmän päälle kestämätön tilanne. Sopimusliikenteessä pyritään pitämään kalustoa liikenteessä siten, että kanssamatkustajiin voisi pitää väliä, mutta etenkin ruuhka-aikoina se voi olla haastavaa. Matkustajien onkin tärkeää myös itse panostaa taudin leviämisen ehkäisyyn esimerkiksi käsihygienian, maskien käytön ja muiden mahdollisten omatoimisten keinojen avulla", Rintala muistuttaa.

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus

joukkoliikenneryhmän päällikkö Salla-Mari Rintala,

salla-mari.rintala(at)ely-keskus.fi,

puh +358 295 021 042

 

Liikenteen asiakaspalvelu

0295 020 600 asiakaspalvelu ma–pe klo 9–16, neuvonta (pvm/mpm)
Huom. kesällä 22.6.-14.8. ma-pe klo 9-14

Sähköposti: liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi