Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Porotuen haku käynnissä (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Porotalouden eläinkohtaisen tuen (porotuki) haku on käynnissä. Porotukea maksetaan 28,50 euroa/eloporo. Tänä vuonna tukea on mahdollista hakea ensimmäistä kertaa Vipu-verkkoasiointipalvelun kautta. Tukea on haettava viimeistään 1.9.2020. Myöhässä toimitettu hakemus hylätään.

Tuki voidaan myöntää luonnollisille henkilöille tai sellaiselle luonnollisten henkilöiden muodostamalle ruokakunnalle, joka on samassa taloudessa asuva perhekokonaisuus. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä. Porotuessa ei ole yläikärajaa. Samaan ruokakuntaan (perhekokonaisuuteen) kuuluvat esimerkiksi

 • Samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt
 • Tilapäisesti poissa olevat henkilöt
  Tilapäinen poissaolo voi johtua esimerkiksi opiskelusta, työkomennuksesta, muusta ansiotyöstä, ase- tai siviilipalveluksesta, sairaalassaolosta tai vankilassaolosta. Poissaolo katsotaan yleensä tilapäiseksi, jos se kestää enintään noin vuoden.
 • Ruokakuntaan kuuluvan henkilön muualla asuva puoliso
  Puoliso kuuluu ruokakuntaan, vaikka hän olisi poissa useita vuosia, elleivät puolisot asu erillään välien rikkoutumisen vuoksi. Esimerkiksi puoliso, joka on toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai varusmiespalveluksen vuoksi, kuuluu samaan ruokakuntaan.
 • Samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset
  Lähisukulaisia ovat avio- ja avopuolisot, vanhemmat ja lapset, isovanhemmat sekä alaikäiset sisarukset.
 • Toisella paikkakunnalla opiskeleva puoliso tai vanhempansa ruokakuntaan kuuluva alle 18-vuotias lapsi

Hakemuksessa tulee olla valtakirjat kaikilta ruokakuntaan kuuluviltä täysi-ikäisiltä henkilöiltä, joiden poroista haetaan tukea.

Kuolinpesän tulee jättää oma hakemus. Toistaiseksi kuolinpesien tulee hakea tukea paperihakemuksella.

Tuen hakeminen

Tuen saamiseksi ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden on tullut omistaa poronhoitovuoden 2019/2020 päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoikeus ja määrä perustuvat pääsääntöisesti poronhoitovuodelta 2019/2020 laadittuun viralliseen poroluetteloon.

Tuen saajalta edellytetään muistiinpanojen pitämistä porotalouden tuloista ja menoista. Muistiinpanovelvollisuudesta johtuen tukihakemukseen tulee liittää porotalouden muistiinpanoista (Pomu) tuloslaskelmasivu, jolla hakijan voidaan todeta tehneen tuen saannin edellyttämät muistiinpanot. Muistiinpanovelvollisuutta seurataan eläinkohtaisen tuen valvonnan yhteydessä. Uusien porotukihakijoiden osalta liitelomaketta ei vaadita.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät paliskunnille tai niiden osakkaille määrätyt suurimmat sallitut eloporojen määrät. Jos paliskunnan eloporojen määrä ylittää paliskunnalle määrätyn suurimman sallitun eloporojen määrän, ruokakuntien tukikelpoisten eloporojen määrää vähennetään ylimääräisten porojen osalta samassa suhteessa kuin ruokakunnat omistavat eloporoja paliskunnassa. Eloporojen määrän jääminen 80 eloporoa pienemmäksi ei estä tuen myöntämistä ruokakunnalle jäljelle jääneiden eloporojen määrän perusteella, jos ruokakunnalla on ennen vähennystä ollut eloporoja vähintään 80.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa. Jos ruokakunnan teurastamatta jättämien porojen määrä on yli kolme prosenttia eloporojen määrästä, tukea ei makseta ruokakunnalle lainkaan.

Tuen hakeminen Vipu-verkkoasiointipalvelussa

Tuki haetaan verkkoasiointipalvelu Vipussa, johon porotalouden harjoittajat voivat kirjautua verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Verkossa asiointi on nopeampaa kuin paperilomakkeella ja viranomaiset kannustavatkin asioimaan verkossa. Hakemuksen liitteet lähetetään asiointipalvelun kautta. Poroluettelon tiedot välitetään paliskunnasta suoraan Lapin ELY-keskukseen, joka käsittelee hakemukset.

Ruokavirasto on julkaissut ohjevideon siitä, kuinka porotukea haetaan Vipu-palvelussa

Porotukea voi halutessaan hakea myös paperilomakkeella 227. Hakemuslomake ja porotalouden tuloslaskelmalomake 548B löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta. Kuolinpesät voivat hakea tukea vain paperihakemuksella.

Tukihakemukset tulee toimittaa viimeistään 1.9.2020 joko Vipu-palvelun kautta tai paperisena. Paperiset hakemuslomakkeet toimitetaan postitse tai sähköpostitse osoitteeseen

Lapin ELY-keskus
Kirjaamo
PL 8060
96101 Rovaniemi

tai kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:

porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen
puh. 0295 037 038
paivi.kainulainen(at)ely-keskus.fi