Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Lahden Svinhufvudinkadulla puhdistetaan öljyn ja bensiinin pilaamaa maaperää (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahdessa Svinhufvudinkatu 4:ssä sijaitsevan Salpauksen oppilaitoskiinteistön maaperän puhdistamisesta. Alueen maaperään on päässyt öljyä ja bensiiniä vuosien varrella huoltohallina, metalliverstaana, puutyösalina ja maalaamona toimineesta rakennuksesta. Rakennus saneerataan ja samassa yhteydessä puhdistetaan alueen maaperä. Öljyllä ja bensiinillä pilaantunutta maata on arviolta noin viisi tuhatta kuutiometriä noin 2000 neliömetrin alueella. Maaperä puhdistetaan tänä syksynä.

Pilaantunut alue on puhdistettava, ettei maaperän bensiini ja öljy pääse kulkeutumaan rakennuksen sisäilmaan ja pohjaveden mukana alueen ulkopuolelle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että öljyllä ja bensiinillä voimakkaasti pilaantunut maa-aines tulee kaivaa pois. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan ja puhdistustyön toteutusta ja laatua. Pois kaivetut maat toimitetaan pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu ympäristölle haittaa. Puhdistuksen lopuksi maaperän riittävä puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti. Pohjaveden laatua tulee tarkkailla puhdistustyön aikana ja sen jälkeen pohjavedestä otettavilla vesinäytteillä.


Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Olli Valo, puh. 0295 025 240

Tiedotus:

Netta Saarinen, puh. 0295 025 150