Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Elokuun alun levätilanne jatkuu Etelä-Savon vesistöissä rauhallisena (Etelä-Savo)

Sinilevämäärät Etelä-Savon vesistöissä ovat edelleen melko vähäiset. Yleisöilmoituksia sinilevistä on tullut ajankohtaan nähden huomattavan vähän. Kahden edellisen viikon vaihteleva ja osittain tuulinen sää on hillinnyt sinilevien muodostusta eikä laajoja sinileväesiintymiä ole todettu.

Poikkeuksena tästä sinilevätilanne jatkuu aikaisempien viikkojen tapaan huonona Savonlinnassa Kerimäen Kuonanjärvellä sekä Pieksämäellä Jäppilän taajaman Ahvenlammella ja osin Hiidenlammella. Ahvenlammen yleinen uimaranta on asetettu uimakieltoon. Ahvenlampi on syvä ja kirkas pohjavesivaikutteinen lampi, joka on yhteydessä Hiidenlampeen. Pieksämäen kaupunki ottaa osan talousvedeksi käytettävästä raakavedestä Hiidenlammesta. Pitkään jatkunut heikko sinilevätilanne on käynnistänyt alustavat selvitykset lampien tilasta. 

Etelä-Savon järvien levätilannetta seurataan viikoittain 17 järvikohteella. Havaintopaikat kuvaavat Etelä-Savon levätilannetta yleisellä tasolla. Viikolla 32 levää havaittiin seurantaverkon kohteista vain vähäisiä määriä Joroisten Valvatus järvellä.

Leväesiintymät voivat alkaa lisääntymään loppukesää kohti, mikäli pintaveden lämpötila pysyttelee suhteellisen korkealla, auringon tulosäteily on voimakasta ja säätilassa on pitkiä vähätuulisia jaksoja. Tällä hetkellä pintavesien lämpötilat ovat ajankohtaan nähden kuitenkin tavanomaisella tasolla eli keskimäärin noin 20 asteen molemmin puolin.

ELY-keskus tiedottaa levätilanteesta vähintään kerran kuussa

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia.

Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan viikoittain torstaisin 4.6.- 27.8.2020. Valtakun-nallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin noin 240 jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta.

Levät voivat aiheuttaa oireita

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 0800 147 111 tai 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit levätilanteen lisätietoihin:

Lisätietoja:  

Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 233, pekka.sojakka(at)ely-keskus.fi