Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Alueellinen merimetson yhteistyöryhmä päivittää toimenpidesuunnitelmaa uuden puheenjohtajan johdolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Alueellinen merimetson yhteistyöryhmä piti tämän vuoden toisen kokouksensa tiistaina.  Ryhmä päätti päivittää osia alueellisesta toimenpidesuunnitelmasta. Tavoitteena on, että merimetsoihin liittyvästä lupaprosessista tulisi sujuvampi.  Kokouksessa todettiin, että Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan merimetsokanta kokonaisuudessaan on vähentynyt 8 %, joskin paikallinen kanta Keski-Pohjanmaalla on kasvanut. Kokkolalaiselle Rödsön osakaskunnalle on myönnetty poikkeuslupa merimetsojen ampumiseen. Lisäksi kokouksessa valittiin kansanedustaja Anders Norrback yhteistyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi.

Ympäristöministeriön viimeisin ohje alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille kehottaa yhteistyöryhmiä laatimaan alueelliset toimenpidesuunnitelmat viime vuonna valmistuneen valtakunnallisen merimetsostrategian pohjalta. Pohjanmaalla toimenpidesuunnitelma on laadittu jo vuonna 2016, joten nyt olisi lähinnä kyse maantieteellisen tiedon päivittämisestä. Tällaisia tietoja ovat kalojen tärkeät kutualueet, tärkeät kalastus- ja pyyntialueet, vesiviljely, tiedot muista pesivistä lintulajeista ja herkkien lintualueiden tunnistaminen. Lupaviranomainen eli Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myös päivittämässä ohjetta merimetsoihin liittyvien poikkeuslupien hakemisesta. Päivityksen tavoitteena on helpottaa hakumenettelyä.

Pohjanmaan rannikkoalueilla merimetsokanta on Suomen ympäristökeskuksen tekemien inventointien perusteella tänä vuonna pienentynyt 8 % verrattuna tilanteeseen vuonna 2019. Merimetso pesii nyt yhteensä 12 karilla tai luodolla pohjalaisrannikolla. Uudessakaarlepyyssä merikotkat ovat syöneet lähes koko poikastuotannon, minkä seurauksena merimetsokanta väheni alle puoleen aiemmasta. Kokkolassa kanta kasvoi ja merimetso pesii nyt kolmella luodolla tai pikkusaarella. Rödsön osakaskunta oli keväällä hakenut lupaa merimetsojen ampumiseksi ja munien öljyämiseksi. Munien öljyämiseksi lupaa ei myönnetty sillä perusteella, että pesimäaikana tehtävät toimenpiteet voivat häiritä muita samoilla luonnonsuojelualueilla pesiviä lintuja. Sen sijaan osakaskunnalle myönnettiin lupa ampua 100 merimetsoa kolmen vuoden aikana. Ampumisen salliminen perustellaan sillä, että halutaan turvata Perhonjoen suistoon vaeltavat siiat ja taimenet. Vaasan saaristossa Juckasgrynnanilla öljyttiin merimetsojen munia. Toimenpide vaikutti kuoriutuvien poikasten määrään.

Kansanedustaja Anders Norrback valittiin yhteistyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi. Ryhmä päätti kevään kokouksessaan avata puheenjohtajapaikan muille organisaatioille. Ryhmä perustettiin vuonna 2016 ja siitä lähtien Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on vastannut puheenjohtajuudesta. Ryhmän varapuheenjohtajaksi esitettiin Maalahden kunnan hallintojohtajaa Markus Norrbackia. Ryhmä päättää varapuheenjohtajan valinnasta seuraavassa kokouksessaan.

Lisätietoja:

  • Ryhmän puheenjohtaja Anders Norrback, anders.norrback@eduskunta.fi, puh. 050 514 4385
  • Ylitarkastaja Jaana Höglund, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0259 027 786