Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Kymijoesta poistetaan vanhoja uittorakenteita (Kaakkois-Suomi)

Myllykosken padon yläpuolelta Kymijoesta poistetaan vanhoja uittorakenteita. Poistotyö perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle antamaan päätökseen 19.2.2018, jolla uittosääntö Myllykosken ja Anjalan padon yläpuolisilla alueilla määrättiin raukeamaan. Kymijoen vesistössä ei enää suoriteta uittoa, oten uittosääntö on tällä osalla vesistöä menettänyt merkityksensä. Uittosääntö oli haettu 1980-luvulla valtion (vesihallitus) nimiin, joten Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tuli hakea aluehallintovirastolta uittosäännön kumoamista.

Työ alkaa tällä viikolla ja kestää muutamia viikkoja. Uittorakenteisiin kuuluvat vesialueella olevat hirsiarkut (13 kpl), rannoilla olevat puiset kiinnikepaalut/-paaluryhmät sekä uittopuomit sekä kiinnikevaijerit. Työn aikana vedenkorkeutta saatetaan laskea muutamaksi tunniksi korkeintaan 0,5 m, jotta mahdolliset pinnan alla olevat rakenteet havaitaan.

Työn kustannuksista ja työn toteuttamisesta vastaa UPM-Kymmene Oyj, joka on myös hankkinut työhön urakoitsijan. Anjalan yläpuolella tehtävä uittorakenteiden poistotyö tehdään toisessa vaiheessa Stora Enson aikataulun mukaan. Stora Enso vastaa poistotöiden kustannuksista Anjalan padon yläpuolisella vesialueella.

Linkkejä:

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Johtava vesitalousasiantuntija Jukka Höytämö
P. 0295 029 235
etunnimi.sukunimi@ely-keskus.fi

UPM-Kymmene Oyj
Veli Tuominen
P. 040 536 4138
 etunimi.sukunimi@upm.com


Alueellista tietoa