Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Yrittäjälle tuomio luvattomasta maa-ainesten otosta (Päijät-Häme)

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut hartolalaisen miehen ympäristön turmelemisesta 80 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen. Lisäksi yhtiö, jonka toiminnassa rikos oli tehty, tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 10 000 euroa.

Oikeudessa mies kiisti syytteen pääosin. Asiassa oli riidatonta, että kalliokiveä oli irrotettu maa-ainesluvassa olevaa ottomäärää tuntuvasti suurempi määrä. Vastaajan mielestä luvan mukaisen ottomäärän ylittyminen ei kuitenkaan ollut omiaan aiheuttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaantumiseen rinnastettavaa muuttumista eikä teko siten täyttänyt ympäristön turmelemisen tunnusmerkistöä.

Käräjäoikeus totesi näytetyksi, että maa-ainesten ottaminen oli ulottunut pohjaveden pinnantason alapuolelle ja että teko oli ollut omiaan aiheuttamaan pohjaveden laadun haitallista muuttumista sekä pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Käräjäoikeus katsoi yrittäjän menettelyn olleen törkeän huolimatonta ja miehen olleen yhtiön edustajana vastuussa siitä, että maa-ainesten ottamisessa noudatetaan luvan määräyksiä.

Syytteessä esitetyn toisen, jätevesilietteiden aumakompostointia lupamääräysten vastaisesti koskeneen rangaistusvaatimuksen osalta käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 12.12.2017 nro 17/150920, asianro R 17/1469.

 

Lisätietoja:

Ympäristölakimies Satu Pohja, Hämeen ELY-keskus, 0295 025 071

Tiedotus:

Viestintäasiantuntija Jaakko Koivisto, Hämeen ELY-keskus, 0295 025 201


Alueellista tietoa