Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Valtatien 3 ja kantatien 67 järjestelyt välillä Kurikankylä-Saarenkylä, Kurikka (Etelä-Pohjanmaa)

Hankkeen rakentamistyöt alkoivat toukokuun 2017 lopulla. Hankkeessa on kesän ja syksyn aikana toteutettu johtosiirtoja ja tierakennustöitä, jotka ovat pääosin sijoittuneet nykyisten ajoväylien ulkopuolelle.

Rakentaminen on tässä vaiheessa vaikuttanut liikenteeseen lähinnä valtatiellä 3, jossa on rakennettu tulevan uuden valtatien 3 ja kantatien 67 kanavoidun tasoliittymän rakenteita kääntymiskaistoineen sekä rakennettu alikulkusilta Postitien kohtaan. Sillan rakentamisen ajan valtatien liikenne on ollut kiertotiellä. Silta on valmistunut ja liikenne on otettu sillalle lokakuussa. Lisäksi valtatielle on toteutettu melusuojausrakenteita asuinalueiden viihtyvyyden parantamiseksi.

Kantatien 67 uuden linjauksen rakenteet on saatu rakennettua ilman liikennehaittaa ja ne alkavatkin olla pääosin valmiit, lukuun ottamatta viimeistä päällystekerrosta, joka tehdään vuoden 2018 aikana. Päällystekerrokset on mitoitettu tien kuormitusluokan mukaan, joka tarkoittaa esimerkiksi kantatiellä kolmea päällystekerrosta, joista siis jo kaksi on toteutettu.

Valtatie 3 ja kantatie 67 kuuluvat Kurikan kohdalla niin sanottuun suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV). Kantatien 67 uudelle linjaukselle on rakennettu kiertoliittymä, halkaisija 30 m. Liittymään on rakennettu laajat kivetyt alueet erikoiskuljetuksia varten.  Kiveysten korkeusero tien päällystetystä osasta on 4 cm, jolloin Erikoiskuljetukset voivat helposti käyttää kivettyä aluetta. Lisäksi liittymässä olevat liikennemerkit ja viitoitus voidaan tarvittaessa poistaa suurten erikoiskuljetusten ajaksi.

Rakennusurakassa toteutetaan uusi tie- ja katuvalaistus koko alueelle LED-valaisimin.

Talvella 2018 työmaa hiljennee. Talven aikana tehdään kuitenkin keskeneräisiä vesi- ja viemärilinjoja sekä valmistelevia töitä tulevalle kesälle 2018.

Alkukesällä 2018 otetaan käyttöön kiertoliittymä ja sille johtavat tiet sekä Postitien uusi linjaus valtatien 3 alitse. Samaan aikaan sekä nykyinen kantatien 67, että Kurikankyläntien liittymät valtatielle 3 katkaistaan liikenteen siirtyessä uusille ajoväylille. Puuttuvilta osin tiet saavat lopullisen päällysteen ja tiemerkinnät syyskesän aikana.

Kokonaisuudessaan hanke valmistuu syksyllä 2018.

Hanketta rakennuttaa ELY-keskus. Hankkeen kustannusarvio on noin 4.9 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 1 miljoona ja Kurikan kaupungin 3.9 miljoonaa euroa. Osan katurakentamisesta Kurikan kaupunki on toteuttanut omana työnään.

Pääurakoitsijana toimii Työyhteenliittymä (TYL) Magneetti, jonka muodostavat Maansiirto Veljekset Rinta Oy ja Maarakennus Hautala Oy.

Lisätietoja       

Janne Ponsimaa
Projektipäällikkö
ELY-keskus
Puh. 0295 027 746

Toni Hautala
Työpäällikkö
TYL Magneetti
Puh. 0400 959 967

 

Liitteet

Yleiskartta alueesta (pdf 1010k)

Ilmakuvia marraskuulta 2017:

Kuva 1 (jpg 5283k)
Kuva 2 (jpg 5807k)
Kuva 3 (jpg 5597k)
Kuva 4 (jpg 6335k)

Kuvaaja: Videolakeus


Alueellista tietoa