Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Puita kaadetaan paikallisesti maisemallisesti arvokkaasta puurivistä Salossa Tullintien varrelta, Mathildedahlissa (Varsinais-Suomi)

Salossa Tullintien (mt 12089) varrella on 0,5 km pitkä tammikujanne. Tammet kasvavat taajamaosuudella ja ovat maisemallisesti arvokas kohde. Vanhat huonokuntoiset tammet ovat kuitenkin tiealueella liikenneturvallisuusriski. Lisäksi tielle ulottuvat puiden oksat haittaavat suurempien ajoneuvojen kulkua. Liikenneturvallisuussyistä Varsinais-Suomen ELY-keskus poistaa tiealueen kaatumisvaarassa olevat puut ja hoitoleikkaa muut kujanteen tammet, sekä tekee tarvittavia latvustuentoja repeämien estämiseksi 15.12. – 30.12.2017. Poistettavat puut kasvavat valtion omistamalla tiealueella 530 metrin osuudella. Työstä saattaa aiheutua ajoittaista viivytystä tielläliikkujille. Loppuosuuden puut hoidetaan alkuvuodesta 2018 Salon kaupungin toimeksiantona.

ELY-keskus on seurannut puiden kuntoa puiden hoidon asiantuntijan suorittamin tarkastuksin ja hoitotoimenpitein vuosina 2006 ja nyt 2017. Taajamaosuuden pääpuulajiltaan tammea olevasta iäkkäästä puukujanteesta kaadetaan noin 12 huonokuntoisinta puuta. Yhteensä runkopuita on alueella noin 83 kpl. Jyrsittäviä kantoja tulee olemaan yhteensä noin 15–20 kpl, sisältäen vanhojen kaatojen jäljiltä olevia kantoja. Puiden ikä vaihtelee 20 – 120 vuoden välillä. Edellisen kerran huonokuntoisia kaatumisvaarassa olevia puita kaadettiin n. 30 kpl v. 2014. Puut lienee istutettu noin sata vuotta sitten koristukseksi kylänraitille. Tammikujanne sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen Mathildedahlen kylien muodostamaan kulttuuriympäristöön. Vaikka tammikujanne ei ole perustelutekijä kulttuuriympäristöstatuksen muodostamisessa, tammikujanne on silti paikallisesti merkittävä maisemallinen tekijä.

Töiden aikataulu ja liikenteelliset vaikutukset

Puuston poisto aloitetaan perjantaina 15.12.2017. ja tehdään kokonaisuudessaan 30.12.2017 mennessä valmiiksi. Kantojen jyrsintää suoritetaan vielä kevään 2018 aikana.

Kaadetut puut ja poistetut oksat kuljetetaan pois alueelta, eikä niitä ole mahdollista saada omaan käyttöön. Puiden kaadon jälkeen kannot jyrsitään. ELY-keskus istuttaa kaadettujen koivujen tilalle uusia tammentaimia vuoden 2018 keväällä, mutta koko tammikujaa ei ole mahdollista uudistaa.

Kaatotyöstä saattaa aiheutua ajoittaista viivytystä tiellä liikkujille. Liikenne voidaan joutua katkaisemaan puiden kaatamisen ja tieltä raivaamisen ajaksi, kerrallaan maksimissaan 15 minuutin ajaksi. Puiden kaadot pyritään kuitenkin hoitamaan ilman liikennekatkoja. Tielläliikkujien on silti syytä ottaa tämä huomioon matkantekoaikatauluissaan. Myöhemmin tehtävä kantojen jyrsintä ei aiheuta häiriöitä liikenteeseen.  

Kaatotyön suorittaa urakoitsijana toimiva ENTTI Oy ja työn toteuttamista tulee valvomaan Markus Salminen, ELY-keskus.

LISÄTIETOJA:

Yhteydenotot liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenteen ympäristöasiantuntija Niina Jääskeläinen

- Entti Oy, työnjohtaja Tomi Kivikorpi

 


Alueellista tietoa