Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Luodon kunnassa (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa on Luodon kunnan pohjavesialueet, ja rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus esittää tietoa, joka on pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueiden luokitusmuutoksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Luodon kunnan kunnanvirastossa 11.12.2017–12.2.2018. Tämä kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti myös täältä:

ELY-keskus korostaa että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon perusteella. Tietoa voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 12.2.2018 klo 16.00 mennessä joko postitse tai sähköpostilla: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki. Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Mikäli luokitukseen vaikuttavia seikkoja ei ilmene, tallennetaan muutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/-pohjavesialuepaikkatietokantaan.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa