Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Oletko suunnittelemassa talosi korjausta?  - Nyt on tilaisuus hakea avustusta rakennusperinnön hoitoon (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Määrärahaa saa käyttää avustuksiin yksityisille omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. Ensisijaisia kohteita ovat valtakunnallisesti merkittävissä kulttuurihistoriallisissa ympäristöissä sijaitsevat kohteet (www.rky.fi) sekä maakunnallisesti arvokkaat kohteet.

Fakta:
Rakennusperinnön hoitoavustuksia on myönnetty 1980-luvulta lähtien.
2004-2017  Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella käsiteltiin 1900 avustushakemusta, joista 900:lle myönnettiin avustusta. Tänä aikana jaettu avustusmäärä on ollut yli 3 milj. euroa.

Rakennuksen alkuperäinen luonne säilyttäen, tarpeetonta uusimista välttäen

Avustuksia myönnetään korjauksiin, joissa edistetään kulttuurihistoriallisten tai maisemallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä. Tyypillisiä avustettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ulkovaipan: katon, julkisivujen, ikkunoiden tai ulko-ovien korjaustyöt ja kantavien rakenteiden korjaustyö. Avustuksia ei ole tarkoitettu käyttömukavuuden lisäämiseen eikä tavanomaisiin vuosikorjauksiin. Avustuksia ei myönnetä kohteisiin, joihin voi hakea muuta kautta valtion tai kirkon avustusta. Myös seurantaloja varten on oma avustuksensa ja rakennussuojelulailla tai rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojeltuihin kohteisiin haetaan ensisijaisesti entistämisavustusta museovirastolta. 

Avustuksen saaminen asettaa korjaukselle myös ehtoja. Korjaustyö tulee tehdä siten, että rakennuksen alkuperäinen luonne ja ominaispiirteet sekä historiallinen aitous säilyy ja rakennusosien tarpeetonta uusimista välttäen. Työ tehdään rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla, jollaisia ovat tyypillisesti keitetty punamultamaali, aito pellavaöljymaali, saumattu peltikate, bitumikattohuopa kolmiorimasaumoin, poltettu savitiili, päre ja kalkkirappaus. Nämä materiaalit ovat korjausrakentamisessa hyväksi ja turvallisiksi koettuja.

Hyvistä korjaustavoista saa tietoa museoviraston korjauskortistosta

Jokainen kohde on kuitenkin yksilöllinen, joten laajoissa korjauksissa tarvitaan usein asiaan perehtynyttä suunnittelijaa. Maakuntamuseon rakennustutkijat toimivat korjaustyön antikvaarisena asiantuntijana valvoen, että työ täyttää avustusehdot. Heihin tuleekin olla yhteydessä ennen korjaustyön aloittamista.

Yleisimpinä avustusten käyttökohteina 2017 olivat katon, ikkunoiden ja julkisivujen korjaukset

Vuonna 2017 Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi avustuksia rakennusperinnön hoitoon 40 hakijalle Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella.  Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 84 kpl, joista valtakunnallisesti merkittäville alueille sijoittui 20 kpl. Suurin osa avustuksista olivat suuruudeltaan n. 2000-5000 €. Yleisimmät käyttökohteet olivat katon, ikkunoiden ja julkisivujen korjaukset.

Hoitoavustusta myönnettiin esimerkiksi vuonna 1933 valmistuneen Sauvon Osuuskauppa Aitan ikkunoiden korjaukseen, Merikarvian Lahdenpään 1800-luvun asuinrakennuksen hirsirungon korjaukseen sekä Porin 6. kaupunginosassa sijaitsevan 1900-luvun alussa valmistuneen asuinrakennuksen julkisivun kunnostukseen. Sauvon Osuuskauppa on kirkonkylän ensimmäinen kivirakennus ja se muodostaa Erik Bryggmanin suunnitteleman Sauvon vanhan apteekin talon kanssa valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön. Porin Laamannikadulla, "kuukkarissa" sijaitseva asuinrakennus on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Lahdenpään vanha asuinrakennus on ollut pitkään autiona ja on ehkä siksi säilyttänyt hyvin antikvaarisen arvonsa.

Vuodelle 2018 avustusten hakuaika 18.10. - 30.11.2017

Päätökset tehdään seuraavan kevään aikana. Avustuksen hakulomake ja ohjeet:

Hakemus jätetään ensisijaisesti sähköisesti.
Hakemus voidaan myös toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osoitteeseen
PL 236, 20101 TURKU (Kirjaamo) tai kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Myös museovirasto myöntää rakennusten entistämisavustuksia. Niiden haku on alkanut 15.9. ja haku päättyy 31.10.2017 klo 15.00.
 

Lisätietoa:

Mia Puotunen, puh. 0295 022 912
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa