Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Mt 18637 (Ketolanperäntie) ja mt 18681 (Lehmikentäntie) liikennejärjestelyt, Kempele (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Kempeleen kunta ovat laatimassa katu- ja rakennussuunnitelmia maanteille 18637 (Ketolanperäntie) ja 18681 (Lehmikentäntie).

Suunnitelmaan sisältyy kanavoidun liittymän rakentaminen Ketolanperäntielle Kiekkotien/Honkasentien liittymään. Lehmikentäntieltä pohjoiseen Ketolanperäntielle kääntyville rakennetaan ns. vapaa oikea kaista. Lehmikentäntielle rakennetaan Myllytien liittymään kiertoliittymä. Kokkokankaantien pääsuunta käännetään kulkemaan Ohukaistien ja Myllytien kautta. Lisäksi täydennetään alueen jalankulku- ja pyörätieverkostoa sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä.

Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnittelutyö on käynnistetty syksyllä 2017.

Katusuunnitteluvaiheen aikana suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille 1.11.2017 klo 17.30 - 19.00 Kempeleen asukastuvalla, Honkasentie 11, 90450 Kempele. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja -ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Katusuunnitelma valmistuu joulukuun 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen suunnitelmat ovat nähtävillä Kempeleen kunnan toimesta.

Katusuunnitelman valmistuttua hankkeista laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 1,6 milj. euroa (alv 0 %). Hanke on tarkoitus toteuttaa v. 2018 ns. MALPE- aiesopimuksen mukaisella rahoituksella (MALPE-sopimus on Oulun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen aiesopimus). MALPE-aiesopimuksen hankkeilla on tarkoitus turvata palveluiden saavutettavuus ja vahvistaa seudun elinvoimaisuutta sekä eheyttää yhdyskuntarakennetta.

Lisätietoja:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 259
Kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka, Kempeleen kunta, p. 050 463 6502
Projektipäällikkö Merja Sivonen, Ramboll Finland Oy, p. 0400 876 465


Alueellista tietoa