Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maanteiden 834 ja 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Laukka - Päivärinne, Muhos (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhdessä Muhoksen kunnan kanssa laatimassa maantielain mukaista tie- ja rakennussuunnitelmaa maanteille 834 (Ylikiimingintie) ja 8300 (Päivärinteentie) jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta välille Laukka - Päivärinne.

Maantielle 8300 (Päivärinteentie) rakennetaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä välille mt 834 (Ylikiimingintie) – Junnintie. Tieosuudella Määtänojan nykyistä putkisiltaa jatketaan ja Junninojan kohdalle rakennetaan uusi silta. Väylä on suunniteltu sijoitettavaksi maantien Oulujoen puoleiselle alueelle. Maantielle 834 (Ylikiimingintie) suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyväylä tien pohjoispuolelle välille Rantatie - Päivärinteentie. Oulunjoen ylittävälle ns. Laukan sillalle ei suunnitella tässä yhteydessä toimenpiteitä.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa kevyen liikenteen yhteys Muhoksen keskustan ja Päivärinteen kylän välille. Lisäksi tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta ja olosuhteita.

Suunnittelutyö on käynnistetty kesäkuussa 2017. Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus tiistaina 31.10.2017 klo 18.00 – 19.30 Hyrkin koululla, Mettäperäntie 5, Muhos.

Tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2017, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Muhoksen kunnalta. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu helmikuun 2018 loppuun mennessä. Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen, kun Liikennevirasto on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2,0 milj. euroa (alv 0 %). Hanke on pyrkimys toteuttaa vuosien 2018 - 2019 aikana ns. MALPE- rahoituksella (Oulun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen aiesopimus).  Aiesopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa erityisesti kasvukeskuksissa. Lopullinen hankkeen toteuttamislaajuus päätetään suunnittelutyön aikana.

Lisätietoja:

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 259
Rakennusmestari Hannu Leskelä, Muhoksen kunta, p. 044 497 0313
Projektipäällikkö Jouni Heikkilä, Sito Oy, p. 040 575 9787


Alueellista tietoa