Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Lokakuun työttömien määrä viimeksi alempi kuusi vuotta sitten (Lappi)

Lapissa oli lokakuun lopussa 10 530 työtöntä työnhakijaa. Lokakuun työttömien määrä on ollut viimeksi alempi kuusi vuotta sitten.  Työttömiä oli lähes yli 1 900 (-15,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin ja lähes 3 000 vähemmän kuin vuosien 2014 ja 2015 lokakuussa.  

Työttömyys laski Lapin kaikissa seutukunnissa ja kaikissa ikäryhmissä. Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 12,8 % vaihdellen kunnittain Utsjoen 7,1 %:sta Pelkosenniemen 20,3 %:iin. Utsjoen lisäksi Sodankylässä työttömien osuus työvoimasta oli alempi kuin koko maassa. Eniten työttömyys väheni ikäryhmissä 45-49 ja 30-34 -vuotiaat.

Matkailun työvoiman tarve näkyi lokakuussa työvoiman kysynnässä ja ammateittaisessa työpaikkatarjonnassa. TE-toimistoon ilmoitettiin Lapissa avoimeksi 1 850 työpaikkaa, mikä on 210 enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Kaikkiaan Lapissa oli kuukauden aikana avoinna yli 4 300 työpaikkaa. Avoimista työpaikoista 90 % oli yrityksissä.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinopalveluihin osallistui lokakuun lopussa yli 4 120 lappilaista. Heistä yli 1 800 opiskeli omaehtoisesti tai työvoimakoulutuksessa. Yksityissektorille työllistäminen on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna ja työllistettyjä oli lokakuussa 570.

 

Lapin ELY-keskuksen lokakuun 2017 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx
 

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualueen johtaja Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Tiina Keränen, 0295 039 636

Seuraava työllisyyskatsaus (marraskuu 2017) julkaistaan 22.12.2017
 

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline –palvelusta: www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.


Alueellista tietoa