Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Loimijoen padotus- ja juoksutusselvityksessä sovittiin kuudesta suosituksesta tulva- ja kuivuusriskien vähentämiseksi (Kanta-Häme)

Loimijoen padotus- ja juoksutusselvityksessä selvitettiin mahdollisuuksia vähentää tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia Loimijoen vesistössä. Selvityksen laati Suomen ympäristökeskus Hämeen ELY-keskuksen johdolla ja yhteistyössä lupien haltijoiden, kuntien ja muiden viranomaisten sekä sidosryhmien kanssa.

Selvityksessä päädyttiin kuuteen suositukseen, joista kolme ensimmäistä koskee Tammelan Pyhäjärven säännöstelyä, neljäs suositusten tarkistamista viiden vuoden välein, viides viestintää vesistöennusteiden avulla ja kuudes tulvakartoituksen jatkamista Loimijoen alajuoksulla.

Pyhäjärven säännöstelysuosituksilla ei pyritä vuositasolla muuttamaan järven vedenkorkeuksia, vaan sopeutumaan nykyisen säännöstelyluvan puitteissa ilmastonmuutoksen aiheuttamaan hydrologisen kierron rytmin muuttumiseen.

Jatkossakin kevättulviin varautuminen tehdään säännöstelyluvan mukaisesti maaliskuun alun lumen vesiarvon perusteella ja varautuminen (kevätkuoppa) tehdään huhtikuun alkuun mennessä. Kevättulvan jälkeen Pyhäjärven vedenkorkeus nostetaan kesäkorkeuteen siten, että Kuhalankosken padotuskorkeutta ei ylitetä kuin tilapäisesti.

Kesä-elokuussa vedenkorkeus pyritään pitämään lähellä Kuhalankosken padotuskorkeutta säännöstelyluvan sallimaa juoksutuksen vaihteluväliä hyödyntäen. Suosituksen tavoitteena on parantaa varautumista kesän ja alkusyksyn kuivuuteen ja turvata riittävät virtaamat myös Loimijoessa. Syksyllä ja loppuvuonna Pyhäjärven säännöstelyssä varaudutaan säännöstelyluvan mahdollistamalla tavalla sekä tulviin että kuivuuksiin.

Tänä vuonna on lokakuusta alkaen satanut Etelä-Suomessa runsaasti, paikoin lähes ennätysmäärä. Esimerkiksi Loimijoen vesistön latvoilla sijaitsevan Liesjärven ja Pyhäjärven vedenkorkeudet ovat nousseet kevättulvalle tyypillisiin lukemiin ja ennusteiden mukaan niiden pinnat pysyvät tulvakorkeuksissa ainakin vuoden vaihteeseen saakka. Loimijoen vesistön alajuoksulla suuret talvivirtaamat lisäävät sekä hyyteen että jääpatojen aiheuttamaa tulvariskiä.

 

Lisätietoja:

Hämeen ELY-keskus, vesitalousasiantuntija Merja Suomalainen, puh. 0295 025 161

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 

Selvityshankkeen sivut:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Saannostely/Saannostellyt_jarvet_ja_joet/Loimijoen_saannostely(30718)

 

Ajantasainen vesitilanne ja ennusteet:

http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet

 


Alueellista tietoa