Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kantatien 40 ja Telakkatien risteyksen tulva helpottamassa, mutta ongelmaan ei ole välitöntä ratkaisua tiedossa (Varsinais-Suomi)

Runsaat sateet ja meriveden pinnan kohoaminen saivat veden tulvimaan tielle viikonloppuna jo toistamiseen tänä syksynä kantatien 40 ja Telakkatien risteyksessä. Tällä kertaa tulva oli pahempi ja tieltä jouduttiin sulkemaan toinen ajorata kokonaan ja liikenne ohjattiin vuorotellen molemmista suunnista kyseisen kohdan ohi ja telakalle menijät joutuivat hakemaan vaihtoehtoisia kulkureittejä. Nyt tulva on hellittämässä, ja mahdollisesti tiesulku voidaan purkaa jo tänä illalla. Sateiden jatkuessa tilanne voi kuitenkin toistua vielä uudelleen. Viime vuosina veden nousu tielle kyseisessä kohdassa on yleistynyt, mutta tilanteen parantamiseksi ei ole saatavissa välittömästi ratkaistavissa.

Käytännössä tilanne on ratkaistavissa tietä nostamalla. Tilanteen tekee kuitenkin hankalaksi, että kyseessä on risteyskohta ja risteyksen yli menee ratayhteys. Tietä ei voi nostaa ilman radan nostamista. Kehätien Naantali-Raisio -osuuden parantamishankkeessa kehätie ja rata on suunniteltu nostettavaksi tulvakorkeuden yläpuolelle koko tulvariskialueen osalta ja lisäksi tarkoitus on rakentaa uusi eritasoliittymä Krookilaan ja parantaa nykyinen telakan eritasoliittymä. Rata joudutaan hankkeen yhteydessä rakentamaan pääosin uuteen paikkaan. Hankkeen toteutuessa ratkeaa myös tulvimisongelma. Periaatteessa on mahdollisuus toteuttaa telakan tarpeisiin telakan ja Krookilan eritasoliittymät sekä nostaa kehätietä ja rataa lyhyemmällä matkalla muuta hanketta nopeammin.  Naantali-Raisio -hankkeesta on juuri valmistumassa yleissuunnitelma, johon edellä mainitut parannustoimet sisältyvät.

Teiden suunnittelussa on kuitenkin monta vaihetta: Yleissuunnitelman jälkeen tarvitaan vielä tie- ja rakennussuunnitelmat, ennen kuin hanke on toteutusvalmiudessa. Suunnitelmat tarkentuvat jokaisessa suunnitteluvaiheessa ja suunnitelmat pitää hyväksyttää lainmukaisiksi ennen seuraavaa suunnitteluvaihetta. Mahdolliset valitukset voivat viivästyttää suunnitelmien hyväksymistä. Käytännössä siis menee helposti noin viisi vuotta, ennen kuin parantamistoimenpiteet ovat toteutusvalmiudessa.

ELY-keskus pohtii vielä, onko mahdollisia muita keinoja helpottaa tilannetta, ennen näiden laajojen parantamistoimenpiteiden toteuttamista. Ensi vaiheessa tilannetta hoidetaan liikenteen ohjauksella.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, aluevastaava Veijo Niittynen, p. (tien kunnossapito) ja projektipäällikkö Vesa Virtanen, p. (E18 Turun kehätie -hanke)


Alueellista tietoa