Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Hämeen järviltä Satakunnan suistoon - Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio2050 (Pirkanmaa)

Vesivisio 2050 Kokemäenjoen vesistöalueelle on valmistunut!

Visio on nimensä mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesiemme ja koko vesistöalueen näyttäytyvän vuonna 2050. Vesistöalueelle sijoittuvat Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat lähes kokonaisuudessaan sekä Kokemäenjoen varrella sijaitsevat kunnat Satakunnasta. Lisäksi vesistöalueelle sijoittuu pienempiä alueita Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakunnista.

Kokemäenjoen vesistöalue punaisella rajauksella.

Vesivisio 2050:

"Kokemäenjoen vesistöalue on toiminnoiltaan Suomen monipuolisin ja vetovoimaisin vesistöalue, jolta on yhteys Selkämereen saakka.  Veden arvo tunnistetaan eri toiminnan tasoilla ja vastuu vesistä koetaan yhteiseksi. Tasapainoisesti yhdessä hoidettu vesistöalue pinta- ja pohjavesineen luo kestävää vaurautta ja hyvinvointia alueen maakuntiin.

Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna.  Uudet menetelmät ja ratkaisut ovat osa aktiivista toimintaa. Vesiin liittyvät kulttuuriympäristöt muodostavat luonnollisen ja arvostetun osan vesistöalueen elinympäristöä ja liiketoimintaa. Vesiin liittyvät riskit on tunnistettu ja niitä hallitaan aktiivisesti ja älykkäästi."

 

Yhteistyöllä tuloksia

Visiossa on huomioitu monipuolisesti eri yhteiskunnan toimintoja ja toimijoita, jotka kytkeytyvät tavalla tai toisella niin pinta- kuin pohjavesiinkin. Työssä on tarkasteltu laajasti eri tulevaisuuskuvia ja -trendejä ja pohdittu niiden vaikutusta vesien käyttöön ja tilaan.

Tavoitteena on, että vesivisio 2050 toimii maakuntien yhtenä tavoiteasiakirjana, jolla edistetään vesien tilan parantumista ja käyttöä. Työtä tehdään yhteistyössä vesistöalueen sidosryhmien kanssa ja käydään vuoropuhelua siitä, millä tavoin eri tahot ovat valmiita edistämään vision tavoitteita.

Erilaiset työpajat, vuosiseminaarit sekä soveltuvat digitaaliset työkalut ovat apuna vision seurannassa sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkentamisessa. Visioprosessi on dynaaminen ja sen eteenpäin viemisestä vastaa koordinaattoritahona ELY-keskus. 

Työn ovat laatineet Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueet yhdessä kalaviranomaisten, Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen ja lukuisten sidosryhmien kanssa.

Ikaalisten reitin vedet kuntoon

Pirkanmaalla vesivisioon 2050 tartutaan heti konkreettisella otteella, sillä syksyllä on käynnistynyt Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä-hanke.  Hallituksen kärhihankerahoitusta saaneella projektilla on päämääränä perustaa täysin vapaehtoinen vesienhoito-organisaatio. Sen on tarkoitus olla kaikille vesienhoidosta kiinnostuneille avoin organisaatio, jossa laaja joukko toimijoita aina vapaa-ajan kalastajista yrityksiin ja kuntien edustajiin kokoontuvat yhteen ratkaisemaan joukkovoimalla vesienhoidon haasteita.

Yksin ei kukaan pysty pelastamaan vesistöjä ja juuri siksi organisaatioon toivotaan paljon innokkaita toimijoita mukaan mahdollisimman erilaisista taustoista.

- Organisaation avulla voidaan koota yhteen erilaisia hankeaihioita ja kunnostusehdotuksia kuten kosteikoita ja pohjapatoja, joihin pyritään löytämään sekä rahoitus että tarvittavat osaajat, toteaa vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Haralanharjulta aukeaa näkymä Kokemäenjoen vesistöalueeseen kuuluvalle Vesijärvelle.

 

Lisätietoa:

Vesivisio: www.vesivisio2050.fi

Ikaalisten reitin hanke: www.ymparisto.fi/ikaalistenreitti

Pirkanmaan ELY-keskus:

  • vesiasiantuntija Anne Mäkynen, p. 0295 036 352
  • erikoistutkija Emir Bilaletdin, p. 0295 036 320
  • sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa