Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

E18 Turun kehätien Kausela-Kirismäki -välin suunnitelmat esillä yleisötilaisuudessa 30.11.2017 Littoisissa (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Kausela-Kirismäki. Suunnittelu on nyt edennyt kehätien sekä siihen liittyvien tie-, katu- ja yksityistiejärjestelyjen yksityiskohtien suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Tarkentuneita tiesuunnitelmaratkaisuja ja suunnitelmasta laadittua esittelymallia esitellään yleisölle torstaina 30.11.2017 kello 17–19 Kotimäen koululla Kaarinassa (Littoistentie 525).

Tilaisuudessa kerätään palautetta suunnitelmaratkaisuista ennen suunnitelmien viimeistelyä. Palautetta voi antaa suunnittelijoille 11.12.2017 saakka.

Yleisötilaisuudessa esiteltäviin suunnitelmakarttoihin voi tutustua myös hankkeen internet-sivun kautta. Linkki yleisötilaisuuden aineistoihin julkaistaan hankesivulla yleisötilaisuuden jälkeen.

Tiesuunnitelman sisältö

Tiesuunnitelmassa tieosuus Kausela - Kirismäki suunnitellaan noin 8 km matkalta nelikaistaiseksi korkealuokkaiseksi väyläksi. Tieosuudelta poistetaan kaikki tasoliittymät korvaten ne eritasoliittymillä ja rinnakkaisilla tie- ja katuyhteyksillä. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy meluhaittojen torjuminen, Avantin alueen liikennejärjestelyt, Kaarinantien ja valtatien 10 liittymän parantaminen sekä vt 10 kevyen- ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantaminen Kaarinan kaupungin alueella.

Tiesuunnitelman lähtökohtana toimii vuonna 2010 valmistunut yleissuunnitelma ja sen helmikuussa 2016 saama lainvoimainen hyväksymispäätös.

Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Se kuuluu myös Euroopan laajuisen TEN-T-tieverkon ydinverkkokäytävään. Turun kehätie on tällä hetkellä palvelutasoltaan muuta Suomen E18 TEN-T -tieyhteyttä alempi. Kauselan ja Kirismäen välisellä osuudella kehätie on kaksikaistainen sekaliikennetie, jonka turvallisuustilanne on huono ja tasoliittymät ruuhkautuvat päivittäin.

Jatkotoimenpiteet ja toteutusaikataulu

Tiesuunnitelma valmistuu huhtikuun alussa 2018, jonka jälkeen Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnistää tiesuunnitelman maantielain mukaisen käsittelyn. Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja sidosryhmiltä sekä asetetaan se yleisesti nähtäville huhtikuussa 2018 Liedon kunnassa ja Kaarinan kaupungissa. Nähtävillä olosta tullaan kuuluttamaan lehdissä.

Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa loppuvuodesta 2018. Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2016 30 M€ rahoituksen hankkeen 1. vaiheen toteutukseen. Myönnetyllä rahoituksella tieosuutta voidaan kuitenkin parantaa vain osittain ja merkittäviä vaikutuksia jää siten saavuttamatta. Myönnetyllä rahoituksella pyritään poistamaan osuuden tasoliittymät. Hankkeen toteuttamiseksi yhtenä kokonaisuutena tarvitaan lisää rahoitusta n. 39 M€.

Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Suunnittelukonsulttina toimii Finnmap Infra Oy.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Vesa Virtanen p. 040 583 2078

- Finnmap Infra Oy, pääsuunnittelija Mikko Erjo, p. 09 8565 3848 ja projektisihteeri Minna Ollikainen, p. 09 8565 3859

- Hankkeen nettisivut


Alueellista tietoa