Tarjouspyynnöt ja haut

Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Alueellista tietoa

Tarjouspyynnöt
null OSTOPALVELUJA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ POHELY/108/2017
Julkaisupäivämäärä 17.3.2017
Haku päättyy 6.4.2017
Sisältö

 

2. Työnhakuvalmennus, Suomi-Ruotsi, Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alue, (Pohjanmaan maakunta: Vaasan, Suupohjan rannikkoseudun ja Pietarsaaren toimipaikoilla). POHELY/108/2017

Hankintailmoitus (Hilma)

Kysymys: Mitä tarkoittaa korttikoulutuksen lunastamismaksu ja onko mahdollinen korttikoulutuksen kustannus huomioitava valmennuksen kokonaishinnassa?

Vastaus: Ostopalvelu on osallistujille maksutonta. Kaikki välttämättömät ostopalvelusta aiheutuvat kulut, kuten oppimateriaalit, monistemaksut, materiaalit sekä tutkintotilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, on sisällytettävä hankinnan kokonaishintaan.
Osallistuja maksaa omaan käyttöönsä jäävän viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta aiheutuvat viranomaismaksut. Osallistujan maksuosuuteen kuuluvat luvan saantiin liittyvien valokuvien ja lääkärintodistusten hankinnasta aiheutuvat kustannukset.  Osallistuja ei maksa itse kortin/luvan koulutus-/järjestämiskustannus, sen pitää sisältyä valmennuksen kokonaishintaan.

Kysymys: Jätetäänkö tarjous vuoden 2017 toteutuvista 250 päivästä vai kalenterivuoden 400 päivästä?

Vastaus: Tarjous jätetään kalenterivuoden toteutuvista 400 päivästä. Vuonna 2017 toteutuu enintään 250 päivää.

Kysymys: Onko ammattikorkeakoulututkinto sama kun alempi korkeakoulututkinto kun toteuttajaresurssikriteerissä arvioidaan ammatillinen pätevyys? 
 
Vastaus: Ammattikorkeakoulututkinto voi olla alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.

Kysymys: Vaikuttaako tutkinnon ala pisteytykseen?

Vastaus: Tutkinnon ala ei vaikuta pistetykseen.

Kysymys: Mitä lisäkoulutuksia otetaan huomioon kun lisäkoulutusta pisteytetään?

Vastaus: Pisteytyksessä otetaan huomioon tehtävää tukeva koulutus. Yksittäisiä opintojaksoja ja kesken olevia opintoja ei oteta huomioon.

Kysymys: Vastataanko tarjoajaa koskevaan rikosrekisterikysymykseen soveltuvuusvaatimus liitteessä kyllä vai ei, kun ei ole tuomiota hankintalain mukaisista rikoksista?

Vastaus: Kysymykseen tulee vastata "Kyllä", mikäli rikosrekisterissä ei ole merkitty tuomiota hankintalain mukaisista rikoksista.

ALUEELLISET LINKIT
  • Työvoimapalveluiden hankinnassa on käytössä sähköinen hankintasivusto, jossa myös tarjoukset jätetään. Tarjouspyynnöt löytyvät suoraan sieltä tai linkitettynä Hilma-sivuston kautta.