Navigointivalikko
Seniortek Oy

Seniortek Oy - Sertifioitua turvatekniikkaa, joka ei tunnu tekniseltä

Seniortek Oy perustettiin vuonna 2005. Perustajat Pasi ja Sami Nurmela olivat kehitelleet liikeideaa jo neljä vuotta. Työssään turva-alalla he olivat tunnistaneet puutteita perinteisessä, vanhuksille suunnatussa turvatekniikassa ja lähtivät liikkeelle kuuntelemalla käyttäjien tarpeita ja toiveita. Tänään Seniortekillä on useita patentteja ja alakohtainen TU-laatusertifikaatti.

Lähtökohtana huomaamaton, helppokäyttöinen tekniikka

Moni yksin asuva vanhus vastustaa turvalaitteiden käyttöä, koska tekniikka tuntuu vaikealta ja rannekkeen käyttö leimaavalta. Tältä pohjalta kehitettiin liiketunnistamiseen perustuva, monipuolinen turvajärjestelmä, joka sopeutuu vanhuksen normaaliin kotielämään. Mitään ei tarvitse muuttaa eikä uusien laitteiden käyttöä opetella.

Inhimillisen, käyttäjän olosuhteet huomioivan järjestelmän perusyksikkö asiakkaan kotona on 120 cm korkea Kukkatolppa, jonka anturit rekisteröivät monipuolisesti erilaisia anomalioita. Jos vaikkapa asukkaan liikkuminen vähenee 20%, kotihoito saa siitä tiedon välittömästi. Turvallisuus on parempi kuin rannekkeella, jota esimerkiksi tajuton henkilö ei kykene käyttämään.

Käyttöönotto on helppoa. Kukkatolppa kytketään pistorasiaan ja se on toimintavalmis 10 minuutissa.

Kehittämisavustuksella saatiin tarvittavaa uskottavuutta

Vuonna 2011 ELY-keskus myönsi Seniortekille kehittämisavustuksen laatujärjestelmän luomiseen ja auditointivalmiuteen saattamiseen. Kolmen hengen yritykselle projekti oli iso haaste, mutta se koettiin uskottavuuden kannalta tärkeäksi. Tuolloisen puolen miljoonan liikevaihdolla panostus laatujärjestelmään ei olisi ilman tukea ollut mahdollista.

Laatujärjestelmäkoulutus, ulkopuolinen konsultointi ja laatukäsikirjan laatiminen vei aikansa, mutta oli sen arvoista. Alakohtainen TU-laatusertifikaatti on nyt ollut käytössä kaksi vuotta ja tänä vuonna ohjelmassa on toinen väliauditointi. Auditoinnin tekee Suomen kansallisen akkreditointielimen (Finas) akkreditoima auditoija. Laatusertifointi noudattaa ISO-järjestelmää, joten sitä voidaan hyödyntää myös viennissä.

Uskottavuus toi kasvua ja kansainvälisyyttä

Tänä päivänä Seniortekin järjestelmät muodostavat patentoidun kokonaisuuden, jolle on yhä laajemmin kysyntää. Yrityksellä on jo kuusi voimassa olevaa, kansainvälistä menetelmäpatenttia, vientiä Norjaan ja Ruotsiin sekä neuvottelut käynnissä Saksaan ja Tanskaan.

- Myös Australiasta on tullut kiinnostuneita yhteydenottoja. Sen suhteen olemme kuulolla, sanoo Pasi Nurmela. Jokaisessa vientimaassa on oma turva-alaa koskeva lainsäädäntönsä, joka pitää tuntea. Kotiläksyt on tehtävä ennen kuin lähdetään tekemään investointeja.

Seniortek on neljässä vuodessa nelinkertaistanut liikevaihtonsa ja työllistää nyt 11 henkilöä. Laatujärjestelmän olemassaolo takaa, että pienen yrityksen kanssa on turvallista lähteä yhteistyöhön. Kasvu on ollut juuri niin nopeaa kuin se käytännössä on mahdollista, sillä jokainen uusi rekrytointi on iso sijoitus. Kenttäväen koulutus vie kaksi vuotta per henkilö ja maksaa yritykselle kolmesta neljäänkymmeneentuhanteen euroon.

Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa saa kiitosta

Nurmela myöntää, että laatujärjestelmähanke oli työläs, mutta tuskin työläämpi kuin ELY-keskusten rahoittamat hankkeet yleensä. Hän kokee, että hankkeen onnistunut läpivienti on kiinni omasta asennoitumisesta ja vaatii aina molempien osapuolien sitoutumisen.

Koska ELY-keskukset toimivat tietyin kriteerein ja säännöin, on oltava ajoissa liikkeellä hakemusten kanssa ja huolehdittava siitä, että yhteydenpito puolin ja toisin toimii. On hienoa, kun hanke sitten on valmis ja saatu tuki alkaa käytännössä poikia tuloksia.

 

                                                                

Laatujärjestelmän luominen ja auditointivalmiuteen saattaminen vei aikansa ja alkoi omasta kouluttautumisesta aiheeseen. Uskottavuutta yritykselle tuonut projekti ei olisi ilman tukea ollut mahdollinen. Kuvassa Pasi Nurmela, Sami Nurmela ja Veijo Kauppi. (Kuva: Arvinen)

 


Alueellista tietoa


oikopolut

Päivitetty: 22.06.2020