Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Palvelutaso ja kilpailuttaminen - ingressi

Liikenteen kilpailuttaminen

Maantielautta- ja yhteysalusliikenne kilpailutetaan kokonaispalveluna. Kokonaispalvelusopimuksessa tilaaja määrittelee hankittavan palvelun tason. Palveluntuottajat puolestaan arvioivat määritellyn palvelun tuottamiseksi tarvittavan kaluston, hankkivat ja ylläpitävät sen sekä vastaavat vaatimusten mukaisen palvelun tuottamisesta sopimuskauden ajan. Palvelintuottajien vastuulla on myös aikataulujen laadinta yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä niistä tiedottaminen.

Pieni osa yhteysalusliikenteestä hankitaan avustusperiaatteella perustuen Valtioneuvoston asetukseen saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista (asetus 1373/2009 ja 371/2001). Avustukset kohdentuvat saaristoliikenteen hoitamisen kustannuksiin, jotka aiheutuvat sellaista yksityisen liikenteenharjoittajan vesiteitse merikelpoisella aluksella hoitamaa säännöllistä liikennettä, joka palvelee saaristossa pysyvästi asuvia henkilöitä sellaisilla saariston sisäisillä tai saariston ja mantereen välisillä reiteillä, joilla ei ole muuta säännöllistä liikennettä tai tieyhteyksiä.

Palvelutaso

Yhteysalusliikenteen palvelutasosta ei ole tehty virallista päätöstä, mutta nykypalvelutason perustana on ollut LVM:n työryhmän laatima neliluokkainen määrittely Saaristoliikenteen palvelutaso ja liikenteen kilpailuttaminen, LVM:n julkaisu 4/2009. Maantielauttaliikenteen palvelutaso on varsin vakiintunut ja perustuu Tiehallinnon johtoryhmän vuonna 2004 hyväksymään palvelutaso-ohjeeseen.

Yhteysalusliikenteen käyttäjät pääsevät osallistumaan hankittavan palvelu määrittelyyn. Tavoitteena on käyttää olemassa olevat resurssit tehokkaasti ja löytää yhteisymmärrys reitin palvelutasosta sekä keskeisistä alusvaatimuksista. Palvelun käyttäjien osallistuminen liikennepalvelun suunnitteluun mahdollistaa, että käyttäjien todelliset tarpeet tulevat huomioiduksi ja hankittava palvelu on tarkoituksenmukaista. Ennen asiakkaille järjestettävää suunnittelutilaisuutta selvitetään taustatietoja päätöksenteon tueksi sähköisellä kyselyllä.

Valmistelussa olevat kilpailutukset (yhteysalusliikenne)

Porvoo-Sipoo 2024-2029


Alueellista tietoa


Päivitetty: 13.09.2023