Navigointivalikko
POS Hiilineutraali maakunta -hanke

Hiilineutraali maakunta - Pohjois-Savo (HIMA) -hanke

Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hankkeen tavoitteena on tuoda Euroopan unionin ja Suomea koskevat ilmasto- ja energiatavoitteet maakunnan tasolle. Hanke kokoaa yhteen ilmastotyön toimijoita ja luo yhteistä tavoitetilaa sekä edesauttaa yrityksiä, kuntia ja muita julkisia toimijoita siirtymään hiilineutraaliin toimintaan ja varautumaan muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin.

Hankkeella on viisi tavoitetta:

  1. Selvitetään kuntien kasvihuonekaasupäästöt ja hiilitase koko maakunnan tasolla.
  2. Kootaan maakunnallisten toimijoiden ilmastofoorumi.
  3. Määritellään maakunnan ilmastotiekartta ja keskeisimmät tavoitteet ilmastoasioissa sekä laaditaan ilmastotiekartalle toimeenpano- ja seurantasuunnitelma.
  4. Parannetaan ajantasaisen ja käyttökelpoisen ilmastotiedon saatavuutta eri toimijoille ja päätöksentekijöille. Käynnistetään maakunnallinen ilmastoviestintä.
  5. Tunnistetaan tietotarpeita ilmastotyön edistämistä varten.

Ilmastofoorumi

Pohjois-Savon ilmastofoorumi on maakunnan toimijoiden yhteinen tiedonjako- ja keskustelufoorumi. Foorumi toimii alustana, joka tarjoaa mahdollisuuden erilaisten tilaisuuksien ja työpajojen järjestämiselle. Tärkeintä on koota ihmisiä yhteen, lisätä ymmärrystä ilmastoasioiden äärellä sekä kannustaa konkreettiseen tekemiseen. Pohjois-Savon ilmastofoorumi on kaikille avoin.

Ilmastotiekartta

Vuonna 2013 laadittu Savon ilmasto-ohjelma 2025 on päivitetty Pohjois-Savon osalta ilmastotiekartaksi. Pohjois-Savon ilmastotiekartta valmistui toukokuussa 2021. Tiekartassa kuvataan yhteisesti sovitut ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tavoitteet ja painopisteet maakunnassa. Pohjois-Savon ilmastotiekartan laatimista ohjasi ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Pohjois-Savon maakuntajohtaja Marko Korhonen ja varapuheenjohtajana Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen.  

Tavoitteena on, että ilmastotiekartan etenemistä seurataan vuosittain. Seurannasta vastaa jatkossa ilmastotiekartan ohjausryhmään kuuluneiden organisaatioiden pohjalta perustettava Pohjois-Savon ilmasto-, bio- ja kiertotalousryhmä yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Pohjois-Savon liiton kanssa. Tiekartan toimeenpano- ja seurantasuunnitelma laaditaan kesän ja syksyn 2021 aikana. 

Hankeaika: 1.1.2020-31.10.2021
Budjetti: 247 647 €
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto 198 118 € (80 %), Pohjois-Savon kehittämisrahasto 15 000 € ja Pohjois-Savon ELY-keskus 34 529 € (yht. 20 %)

Linkkejä:

Lisätietoja

Hanne Siikström​​​​​​​                                                       Tapio Kettunen
Projektityöntekijä                                                       Ilmastoasiantuntija
Pohjois-Savon ELY-keskus                                       Pohjois-Savon ELY-keskus
hanne.siikstrom@ely-keskus.fi                               tapio.kettunen@ely-keskus.fi
+358 29 502 6075                                                     +358 295 026 710

Hima-hankkeen logot: ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto ja EU-tunnukset

 

 

oikopolut

Hiilineutraali Pohjois-Savo logo. Kuva johtaa linkillä https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/