Navigointivalikko
Perhevapaalta työelämään

Perhevapaalta työelämään

Perhevapaalta työelämään on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama ja Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima valtakunnallinen hanke. Jatkohankkeella viedään eteenpäin vuosina 2018–2020 toimineen Perhevapaalta työhön -hankkeen toimintaa, sillä tarve jatkolle havaittiin suureksi.

Hankkeen tehtävä on luoda keinoja sujuvampaan siirtymiseen perhevapaalta kohti työelämää. Hankkeessa tarjotaan työelämä-, ura- ja työnhakuvalmennusta vanhemmille, jotka kokevat epävarmuutta työhön paluusta. Alkusyksystä 2021 alkavia valmennuksia on tarjolla perhevapaalaisille ilmaiseksi Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Kuopiossa ja Lapin maakunnassa. Valmennukset toteutetaan sekä ryhmä- että yksilöohjauksena.

Hankkeeseen osallistujat olivat edellisestä hankkeesta saadun palautteen mukaan erittäin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Suurin osa koki, että valmennukset auttoivat jäsentämään omaa tilannetta ja etenemään kohti työelämää. Osalla tämä tarkoitti alan vaihtamista ja hakeutumista koulutukseen.

Valmennusten lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää työllisyyspalvelujen tarjoamista perheiden lähipalveluna sekä lisätä perhepalvelutoimijoiden henkilöstön tietoisuutta urasuunnittelun tukimuodoista. Hankkeen yhteistyökumppaneiden kesken kehitetään hankkeen toiminta-alueilla poikkihallinnollista ja verkostomaista yhteistyötä, jotta palveluita voitaisiin tarjota perhevapaalaisille myös jatkossa. Hanke pyrkii näin luomaan osaltaan perheystävällisempää työelämää Suomessa.

Päivitetty: 10.06.2021