Navigointivalikko
Pakolaisten vastaanotosta aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Pakolaisten vastaanotosta aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Kunnat ovat kotoutumislain mukaisesti oikeutettuja valtion maksamiin korvauksiin kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Korvaukset on tarkoitettu pakolaisten ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun heidän kotoutumistaan tukevaan toimintaan.

Korvausten edellytyksenä on kotoutumislain mukaisesti tehty kunnan kotouttamisohjelma ja ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

KEHA-keskus korvaa kunnille pakolaisten vastaanottoon liittyviä kustannuksia:

  • Pakolaisten vastaanottoon liittyvät korvaukset
  • Paluumuuttoavustukseen liittyvät korvaukset
  • Toimeentulotukeen liittyvät korvaukset

Lisäksi KEHA-keskus korvaa kunnille seuraavia kustannuksia:

  • Entisen Neuvostoliiton alueelta tuleviin henkilöihin liittyvät kustannukset
  • Maahanmuuttajien alkukartoitusten toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset

Erityiskustannuskorvauksia haettaessa kunnan pitää ensin tehdä ELY-keskukselle hakemus, jonka perusteella ELY-keskus ja kunta tekevät erityiskustannussopimuksen.

Erityiskustannussopimuksen perusteella ja todellisten kustannusten mukaan haettavat korvaukset haetaan ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus).

Laskennallisten kustannusten korvaukset KEHA-keskus maksaa kunnille automaattisesti ilman erillistä hakemusmenettelyä.

Lisätietoja kustannusten korvaamisesta:


Alueellista tietoa


Lisätietoa maahanmuutosta

Päivitetty: 24.11.2022