Navigointivalikko
Kotoutuminen

Kotoutuminen

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotoutumisesta. ELY-keskus ja kunnat ovat omilla alueillaan vastuussa kotouttamisasioista.

ELY-keskuksen keskeisenä maahanmuuttajien kotoutumista koskevana tehtävänä on

  • toimeenpanna kotouttamislaki ja seurata sen toteutumista alueellisesti
  • sovittaa alueelliset kotoutumistoimenpiteet valtakunnallisten linjausten mukaan
  • ohjata kuntia kotoutumisohjelmien tekemisessä ja kotoutumisen toimeenpanossa.

Kotoutumiseen liittyvässä päätöksenteossa ELY-keskukset tekevät yhteistyötä mm. kuntien, työ- ja elinkeinotoimistojen ja järjestöjen kanssa.

Kuntien rooli maahanmuuttajien kotoutumisessa on keskeinen. Kotoutuja on samalla kuntalainen ja kuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että niiden palvelut sopivat myös maahanmuuttajille. Kunnilla onkin yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotoutumisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla.

Maahanmuuttajan työllistyminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen edellyttävät tietoja ja taitoja, joita kehitetään kotoutumista tukevilla toimenpiteillä. Näitä ovat muun muassa kotoutumissuunnitelman laatiminen, suomen ja ruotsin kielen opetus, luku- ja kirjoitustaidon opetus ja ammatillinen koulutus. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena TE-toimiston kautta.

ELY-keskukset ja TE-toimistot hankkivat hankkivat työvoimakoulutuksena järjestettävää kotoutumiskoulutusta tarjouskilpailujen perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä. Kotoutumiskoulutuksen hankintoihin on laadittu valtakunnalliset suositukset, joihin voit tutustua dokumentissa "Suosituksia kotoutumiskoulutuksen hankintoihin (doria.fi)".


Alueellista tietoa


Lisätietoa maahanmuutosta

Päivitetty: 05.10.2022