Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - alueelliset investoinnit KES

Investoinnit

Sillan betonilaudoitusta puretaan.

Maantieverkon palvelutasoa parannetaan vastaamaan lisääntyneen liikenteen tai muuttuneen maankäytön aiheuttamien tarpeiden mukaisesti rakentamalla esimerkiksi eritasoliittymiä, uusia tieyhteyksiä, ohituskaistoja, melurakenteita, pohjavesisuojauksia, jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä parantamalla liikenteen toiminnallisuutta muun muassa rakentamalla joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyitä ja sujuvuutta parantavia lisäkaistoja.

​​​​​​​Keski-Suomen ELY-keskus vastaa Keski-Suomessa maantieverkon parantamis- ja kehittämistarpeiden selvittämisestä sekä hankesuunnitelmien teettämisestä ja käyttää vuonna 2021 siihen rahaa 3,5 miljoonaa euroa.

Keski-Suomen ELY-keskuksen esi- ja hankesuunnitelmista löytyy tietoja Väyläviraston internetsivuilta Keski-Suomessa suunnitteilla, josta löytyy ajankohtaista tietoa suunnitelmista.


​​​​​​​Keski-Suomessa käynnissä olevia esi- ja yleissuunnitelmia ovat mm.:

Toimenpideselvitys valtatie 4 välillä Äänekoski-Pihtipudas ja Viitasaaren kohta

Toimenpideselvitys valtatie 9 välillä Orivesi-Jämsä.

Yleissuunnitelma valtatie 9 välillä Kanavuori-Lievestuore. Suunnittelu käynnistyy vuonna 2021.


​​​​​​​Keski-Suomessa käynnissä olevia hankesuunnitelmia ovat mm..:

Yleissuunnitelma valtatie 4 välillä Vehniä-Äänekoski.Tiesuunnittelu käynnistyy vuonna 2021.

Tiesuunnitelma valtatie 4 Vaajakosken kohdalla

Tiesuunnitelma valtatie 4 Jyväskylän kohdalla

Rakennussuunnitelma valtatie 4 parantaminen Oravasaaren eritasoliittymän kohdalla

Tiesuunnitelma valtatie 9 Lievestuoreen kohdalla.

Suurten kehittämishankkeiden, erillisten teemaohjelmien tai hankerahoituksien kohdentamisesta ja priorisoinnista päätetään valtakunnallisesti. Valtion rahoituksen myöntämisestä päättää eduskunta ja rahoitus myönnetään talousarviossa nimettynä hankkeille tai ohjelmille. Vuonna 2021 suurten kehittämishankkeiden priorisointi tehdään valtakunnallisen 12- vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä.

Keski-Suomessa käynnissä olevat suuret kehittämishankkeet

Valtatiellä 4 Joutsa-Toivakka rakentamistyöt ovat valmistumassa. Viimeistelytöitä tehdään vuonna 2021. Lisätietoja löytyy hankesivuilta.

Valtatiellä 4 välillä Kirri-Tikkakoski rakentamistyöt jatkuvat. Hanke valmistuu vuonna 2023. Lisätietoja löytyy hankesivuilta.

Vuoden 2021 talousarviossa myönnettiin rahoitus kahdelle suurelle kehittämisinvestointihankkeelle

  • valtatielle 4 välille Äänekoski-Viitasaari parantamiseen 21,2 miljoonaa euroa
  • Tampere-Jyväskylän-radan 1. vaiheen parantamistoimenpiteisiin 19 miljoonaa euroa

Hankkeilla parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Hankkeet valmistuvat vuonna 2023.

Suuret kehittämisinvestointihankkeet toteuttaa Väylävirasto.

Keski-Suomessa käynnissä olevat alueelliset investoinnit

Pieniä alueellisia investointeja edistetään valtion talousarviossa myönnetyillä erillisillä teemaohjelma ja hankerahoituksilla. ELY-keskukselle jaettavalla tienpidon perusrahoituksella on viime vuosina parannettu pienten hankkeiden toteuttamisvalmiutta varmistamalla hankesuunnitelmien ajanmukaisuus. Tienpidon perusrahoitus ei kuitenkaan riitä alueellisten investointien toteuttamiseen. 

Vuonna 2021 käynnistyy seuraavat erillisrahoitetut hankkeet:

  • Valtatie 9 parantaminen Säyrylän kohdalla rakentamalla eritasoliittymä, Jämsä
  • Maantie 637 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Tiituspohja-Leppävesi, Laukaa
  • Maantie 6304 jalankulku- ja pyöräilyväylä rakentaminen Lannevedellä, Saarijärvi
  • Valtatie 23 ja maantien 348 liittymän kanavointi Keuruulla

Edelliset hankkeet toteuttaa ELY-keskus.

Lisätietoa Keski-Suomessa käynnissä olevista tienhankkeista löytyy Väyläviraston internetsivuilta.​​​​​​​