Navigointivalikko
KAS TLS Tienpidon vaikutukset Sisältö

Tienpidon vaikutukset


Tienpidon vaikutukset Kaakkois-Suomessa vuonna 2020

Yllä oleva kuva pdf-tiedostona

Kunnossapito

Hoitoon panostetaan nykyistä enemmän. Talvihoitoon panostetaan (ennakkosuolaus), muu hoito on aikaisemmalla tasolla ja tiet sopimusten mukaisessa kunnossa. Asiakkaat ovat tähän tyytyväisiä. Vaikutus liikenneturvallisuuteen on aikaisempaa myönteisempi ja pohjavesiin aikaisempaa kielteisempi. Tiepääomaan ei ole muutosta vaikutuksessa.  

Varusteiden ja laitteiden korjaukseen sekä siltojen ja sorateiden ylläpitoon panostetaan lähes nykyisellä tavalla. Vilkkaiden teiden päällysteiden ylläpitoon panostetaan nykyistä enemmän. Alemman tieverkon päällysteiden ylläpitoon panostetaan nykyistä vähemmän. Rahoitus on niukkaa korjausvelkaohjelmien loputtua. Korjauksella varmistetaan, että lyhyen aikajänteen toimeenpantavaksi tulevat rakenteiden ja laitteiden korjaukset hoidetaan. Siltakorjauksiin panostetaan. Ylläpidon niukalla rahoituksella tehdään vain välttämättömimmät päällysteiden ja siltojen uusimiset. Vilkkaiden teiden päällysteiden ylläpidolla on aikaisempaa myönteisempi vaikutus liikenneturvallisuuteen ja tiepääomaan. Asiakkaat ovat myös tyytyväisiä. Asiakkaat ovat tyytymättömämpiä alemman tieverkon päällysteiden ylläpitoon. Vaikutus liikenneturvallisuuteen ja pohjavesiin on pysynyt samana.

Parantaminen ja suunnittelu

Liikenneväylien suuriin ja pieniin parantamisinvestointeihin sekä suunnitteluun panostetaan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Suuret investoinnit (valtatie 6 ja valtatie 7) ovat valmistuneet, mutta uusista ei ole päätöksiä. Perusväylänpidon niukka rahoitus ohjataan hoitoon ja ylläpitoon. Uusia parantamishankkeita ei ole ohjelmissa. Liikenneväylien pienten parantamisinvestointien osalta asiakkaat ovat tyytymättömiä. Muuten asiakkaat ovat melko tyytyväisiä, eikä vaikutus liikenneturvallisuuteen, tiepääomaan tai pohjavesiin ole muuttunut.

Liikenteen palvelut

Liikenteen ohjauksessa ja informaatiossa käytetään digitalisaation ja älyliikenteen keinoja nykyisellä panostuksella. Asiakkaat ovat tähän melko tyytyväisiä. Vaikutusta liikenneturvallisuuteen, tiepääomaan tai pohjavesiin ei ole muuttunut.