Navigointivalikko
KAS TLK Alueelliset investoinnit ja maanteiden suunnittelu

Alueelliset investoinnit ja maanteiden suunnittelu

Väyläverkon suurten kehittämishankkeiden priorisointi tapahtuu valtakunnallisesti. Priorisointi tehdään viime kesänä valmistuneen valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman perusteella. Siihen on tehty koko maan kattava investointiohjelma ja perussuunnitelma, joissa on nimetty rahoitusta saavat hankkeet ja on määritetty niiden toteuttamisajankohdat.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelta investointiohjelmaan sisältyvä pääväylien iso kehittämishanke on valtatie 15 Rantahaka-Kouvola 1. vaihe. Lisäksi Kaakkois-Suomesta on mukana kaksi pääväylien liikenneturvallisuuden ja palvelutason parantamishanketta: 

 • Vt 6 Hevossuo-Nappa 
 • Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie)

Investointiohjelmassa kohdistetaan perusväylänpidon parantamisrahoitusta seuraavasti:  

 • välttämättömiin alueellisiin elinkeinoelämän kohteisiin 
 • liikenneturvallisuutta parantaviin kohteisiin, kuten pieniin tie- ja liittymäjärjestelyihin  
 • kävelyä ja pyöräilyä edistäviin kohteisiin valtion väyläverkolla 
 • ratoihin ja maantieverkkoihin liittyvään liityntäpysäköintiin valtion väyläverkolla 

Näitä nimettyjä perusväylänpidon parantamishankkeita ovat Kaakkois-Suomessa:  

 • Mt 408/mt 409 jkpp-tiet Savitaipaleella 
 • Vt 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Utti ja 
 • Mt 369 parantaminen  

Lisäksi Liikenne 12 –rahoitus mahdollistaa pienten, nimeämättömien hankkeiden toteuttamisen ELY-keskuksen oman harkinnan perusteella. 

Kaakkois-Suomessa isojen tiehankkeiden suunnitelmavalmius on pisimmällä valtatiellä 15 Kotkan ja Kouvolan välillä sekä valtatiellä 6 Hevossuon ja Napan välillä. Valtatien 15 osuuden Rantahaka– Kouvola ensimmäisen vaiheen tiesuunnitelman hallinnollinen hyväksymispäätös on saatavissa tämän vuoden aikana. Kun tiesuunnitelman hyväksymispäätös on saatu, hankkeen toteuttamisajankohta ja rahoitus ovat enää kiinni poliittisesta päätöksestä. Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi myös Kotkan sisääntulotiestä (Hyväntuulentie) on valmis ja hallinnollisesti hyväksytty tiesuunnitelma, joka voitaisiin toteuttaa nopeastikin, mikäli sille saataisiin rahoitus.  

Tänä vuonna käynnistettiin valtatiellä 6 Kouvolan kohdan tiesuunnitelma Keltin ja Tanttarin välillä. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska kyseisellä tiejaksolla on useita huonokuntoisia siltoja ja suunnitelma vaikuttaa merkittävästi myös Kouvolan kaupungin maankäytön ja sisäisten katuyhteyksien kehittämiseen. Muita alueen kannalta merkittäviä tiesuunnitelmia ovat valtatiellä 26 tehtävä kiireellisimpien kohtien tiesuunnitelma, Kullasvaaran eritasoliittymän tiesuunnitelma ja valtatie 6 Tykkimäki-Utti –tiesuunnitelman valmistuminen. 

Vuonna 2022 rakennetaan seuraavat hankkeet: 

 • Vt 6 liittymien parantaminen Ruokolahdella ja Parikkalassa (yht. n. 0,35 M€) 
 • Mt 14780 Mätöntie parantaminen loppuun Lappeenrannassa (n. 0,5 M€) 
 • Nuijamaan raja-aseman lähtevän puolen EU-kaista (0,15 M€) 
 • Vt 6 hirviaitojen ja porttien korjaukset Luumäellä ja Lappeenrannassa (0,06 M€) 
 • 3 pyörätiehanketta: 
  • Mt 408/409 jkpp-tiet Savitaipaleella (0,84 M€) 
  • Mt 14821 jkpp-tie (Kasukkalan koulun kohta) Lappeenrannassa (0,8 M€) 
  • Mt 3501 ja mt 14535 jkpp-teiden jatkaminen Pyhtäällä (0,6 M€) 

Lisäksi tänä vuonna rakennetaan loppuun valtatien 6 ja maantien 4012 liittymän parantaminen Parikkalassa EU-rahoituksella. 

ELY-keskuksen lisäksi Väylävirasto toteuttaa tieverkon kehittämishankkeita ja erillisiä valtakunnallisia teemahankkeita. Nämä ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kaakkois-Suomessa on käynnissä Väyläviraston toimesta vt 13:n parantamishanke Savitaipaleella ja vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen Kotkassa.