Navigointivalikko
KAS TLS Alueelliset investoinnit

Alueelliset investoinnit

Alueellisia investointihankkeita pyritään toteuttamaan ELY-keskuksille jaettavan perusväylänpidon rahoituksella. Valitettavasti rahoitus on viime vuosien aikana pienentynyt. Tälle vuodelle investointirahoitusta ja -hankkeita on Kaakkois-Suomessa ainoastaan muutamille hankkeille. Lisäksi Väylävirasto toteuttaa ELY-keskusten alueilla tieverkon kehittämishankkeita ja erillisiä valtakunnallisia teemahankkeita. Nämä ovat eduskunnan erikseen päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä hankkeita. Viimeisimmät valmistuneet kehittämishankkeet Kaakkois-Suomessa ovat olleet Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola-Keltti ja toissavuonna valmistunut Valtatien 7 parantaminen välillä Hamina-Vaalimaa.

Väyläverkon suurten kehittämishankkeiden priorisointi tapahtuu valtakunnallisesti. Vuonna 2021 priorisointi tapahtuu ensimmäistä kertaa toteutettavan valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman julkistamisen yhteydessä.

Tiehankkeiden osalta kaakossa suunnitelmavalmius on pisimmällä valtatiellä 15 Kotkan ja Kouvolan välillä sekä valtatiellä 6 Hevossuon ja Napan välillä. Kotkan sisääntulotiestä (Hyväntuulentie, Paimenportin liittymä) on myös valmis ja hallinnollisesti hyväksytty tiesuunnitelma. Näille hankkeille ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut määrärahoja. Osuuden Rantahaka - Kouvola ensimmäisen vaiheen tiesuunnitelma valmistuu syksyyn mennessä ja hallinnollinen hyväksyminen on saatavissa sille loppuvuodesta 2020. Lisäksi Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pyhtäällä ja Savitaipaleella on kevyen liikenteen väylistä hyvä suunnitelmavalmius.

Vielä vuonna 2018 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella oli käytössä erillisohjelmien rahoituksia. Erillisohjelmia olivat mm. korjausvelkaohjelma ja perusväylänpidon lisärahoitusohjelmat. Näille olisi edelleen tarvetta.

Vuonna 2020 toteutetaan tai käynnistetään pieniä, lähinnä liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita:

  • Maantien 14594 (Ahlmanintie) liittymän parantaminen Maitolahdentien liittymässä Kouvolassa
  • Maantien 357 (Hurukselantie) suojatiejärjestelyt Kotkassa
  • Maantien 354 (Inkeroistentie) kevyen liikenteen väylä Kouvolassa
  • Maantien 3864 parantaminen välillä Sipari-Pulsa Lappeenrannassa
  • Maantien 14871 (Patotie) kevyen liikenteen järjestelyt Imatralla

 

Tulevaisuuden hanketarpeet Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella

Hankkeet on lueteltu viimeisimmän suunnitelman vaiheen mukaan.

Aluevaraussuunnitelma

​​​​​​​Vt 15 (mt 370) Kouvola-Valkeala (vayla.fi)

Tiesuunnitelma

Vt 6 Hevossuo-Nappa / Korian kohta (vayla.fi)  
Vt 6 Lappeenranta - Imatra, MOL (vayla.fi)
Vt 15 Kotkan sisääntulo (vayla.fi)
Vt 15 Kotka - Kouvola yhteysvälihanke, 1. vaihe tiesuunnitelmassa (vayla.fi)

Toimenpidesuunnitelma  

Vt 13 Ristiina–Lappeenranta (vayla.fi)
​​​​​​​Vt 26/mt387 Hamina-Lappeenranta liikennekäytävä (vayla.fi) 

Yhteysväliselvitys  

Vt 6 Imatra-Parikkala (vayla.fi)

Yleissuunnitelma  

Mt 355 Merituulentie (vayla.fi)
Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, Kouvola (vayla.fi) 
Vt 6 Tykkimäki-Kaipiainen 1. vaihe (vayla.fi)
Vt 12 Lahti-Kouvola, vaihe 1 Uusikylä-Tillola (vayla.fi)
Vt 13 Lappeenranta-Nuijamaa (vayla.fi)