Navigointivalikko
Etniset suhteet - ingressi

Etniset suhteet

ELY-keskuksen tehtävänä on edistää etnistä yhdenvertaisuutta.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

  • edistää etnisiä suhteita eli erilaisten väestöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta Suomessa
  • toimia asiantuntijaelimenä maahanmuuttopolitiikan ja lainsäädännön kehittämisessä
  • tukea maahanmuuttajien järjestötoiminnan kehittämistä
  • tiedottaa maahanmuuttopolitiikasta, etnisen yhdenvertaisuuden tavoitteesta ja etnisestä monimuotoisuudesta yhteiskunnan voimavarana.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnalla on seitsemän alueellista neuvottelukuntaa. ELY-keskukset koordinoivat alueellisten neuvottelukuntien toimintaa.

Alueelliset ETNO-neuvottelukunnat

  • Lapin ETNO
  • Pohjois-Suomen ETNO (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)
  • Pohjanmaan ETNO (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
  • Itä-Suomen ETNO (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)
  • Länsi-Suomen ETNO (Satakunta ja Varsinais-Suomi)
  • Pirkanmaan ja Keski-Suomen ETNO
  • Etelä-Suomen ETNO (Häme, Kaakkois-Suomi ja Uusimaa)

Alueellista tietoa


Lisätietoa maahanmuutosta

Päivitetty: 05.10.2022