Aluekehittäminen - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä Keski-Suomen maakuntasuunnitelmaan ja maankuntaohjelmaan ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. Keski-Suomen ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

Keski-Suomen ELY-keskuksen tulosohjaukseen liittyvät strategiset ja toiminnalliset tulossuunnitelmat löytyvät Suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulta.

Sektorikohtaiset strategiat ja ohjelmat

Takaisin

24.11.2020_Kungörelse_MKB-beskrivningen_Korsholms_avfallsbehandlingsannlaggning.pdf

24.11.2020_Kungörelse_MKB-beskrivningen_Korsholms_avfallsbehandlingsannlaggning.pdf

Pienikuva Ladannut Ulla Hietala, 23.11.2020 10:29
Keskiarvo (0 Ääniä)