Kainuun ELY-keskus

Navigointivalikko

KAI Etusivu – vasen palsta

Yhteystiedot

Aukioloaika

arkisin 8.00–16.15

Puhelinvaihde

029 502 3500

Postiosoite

PL 115, 87101 Kajaani

Käyntiosoite

Kalliokatu 4, 87100 Kajaani
 

Kirjaamo

Kainuun ELY-keskus, kirjaamo, PL 115, 87101 KAJAANI
kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi

Ajankohtaista alueelta

Puhetta puusta - puutuoteteollisuuden toimialaraportin julkistustilaisuus maanantaina 19.4.2021 klo 13:00–14:15

Tilaisuuden ohjelma:

  • Tervetuliaissanat, Tapani Kiiskinen ELY-keskus- Avauspuheenvuoro, Reima Sutinen TEM
  • Puutuoteteollisuuden toimialaraportin esittely, Tapani Kiiskinen ELY-keskus
  • Julkisen puurakentamisen tavoitteet, Jemina Suikki YM
  • Paneelikeskustelu puutuoteteollisuuden ajankohtaisista asioista, aiheina mm. puurakentaminen, puualan vienti ja alan koulutus- ja rekryasiat. Keskustelussa mukana Tapani Kiiskinen ELY-keskus, Reima Sutinen TEM, Petri Heino YM, Pasi Loukasmäki ELY-keskus, Seppo Romppainen Hirsitaloteollisuus ry ja Tommi Ruha Kuhmo Oy.

Suoraa lähetystä voi seurata RekryKainuuLiven YouTube-kanavalta:

https://www.youtube.com/channel/UCk7vdaaGcSV63ER4ZeSb4dQ

Sekä Kainuun ELY keskuksen Facebook-sivulta:

https://www.facebook.com/KainuunELY

Lähetys on katsottavissa tilaisuuden jälkeen kahden viikon ajan RekryKainuuLiven YouTube-kanavalta.

Suoraan lähetykseen voi lähettää kysymyksiä whatsapin kautta numeroon 050 395 5083.

Lisätiedot:

toimialapäällikkö Tapani Kiiskinen, puh. 050 395 5083, tapani.kiiskinen@ely-keskus.fi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miten parannamme Kainuun vesien tilaa?

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat kuulemisvaiheessa. Voit antaa palautetta 2.11.2020–14.5.2021 välisenä aikana.

Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Mielipiteitä pyydetään esimerkiksi siitä, ovatko vesien tilan parantamiseksi suunnitellut toimet oikeita ja riittäviä.

Kainuun alue kuuluu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen sekä pieneltä osin myös Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Alueella ei ole merkittäviä tulvariskialueita.

Lisätietoja kuulemiseen liittyen antaa Kainuun ELY-keskuksessa vesistöasiantuntija Kimmo Virtanen. Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. ELY-keskuksen vaihteen puhelinnumero on 0295 023500.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Velvoitetarkkailuja ja pohjaeläinmenetelmiä vertaileva -selvityshanke

Kainuun ELY-keskus on aloittanut hankkeen, jossa selvitetään kaivostoiminnalle määrättyjen vesistöjen tarkkailuohjelmien välisiä eroja. Hankkeessa myös verrataan eri menetelmiä, joiden perusteella arvioidaan järvisyvänteiden tilaa pohjaeläimistön perusteella.

Velvoitetarkkailuja ja pohjaeläinmenetelmiä vertaileva -selvityshankkeessa on mukana Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto. Hankkeen tavoitteena on vesistötarkkailun ja pohjaeläinmenetelmien kehittäminen kuvaamaan entistä luotettavammin kaivostoiminnan vaikutuksia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poikkeusajan työllisyyden seuranta - Kainuu

Viikoittain päivittyvä (tiistaisin) tilannetieto edellisen viikon TE-toimiston työttömistä työnhakijoista ja alkaneista työttömyys- ja lomautusjaksoista kunnittain.


Kainuun ELY-keskus - uusimmat tiedotteet

Valtakunnalliset ja yhteistiedotteet

 

Tiedotteita alueelta (23.9.2020 saakka)

Tiedotteita alueelta (23.9.2020 saakka)
null Kainuun työttömyys lähestyy vuoden takaista tasoa (Kainuu)

Kainuun työttömyys lähestyy vuoden takaista tasoa (Kainuu)

Työttömyystilanne on ollut vaikea koronaviruksen leviämisen jälkeen mutta Kainuun työttömyys on pienentynyt tasaisesti toukokuusta lähtien eikä enää olla kaukana vuoden takaisista luvuistakaan. Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 3 188, mikä on 136 enemmän (+5 %) kuin vuotta aikaisemmin. Kasvuprosentti oli selkeästi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueiden pienin.

Työttömyys kävi korkeimmillaan huhtikuun lopussa, jolloin työttömiä oli 5 123. Työttömyyden pienentyminen johtuu etenkin lomautettujen määrän nopeasta vähenemisestä. Elokuun lopun työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 306, mikä on peräti 1 297 vähemmän (-81 %) kuin huhtikuun lopun 1 603 lomautettua. Vuoden takaiseen verrattuna lomautettuja oli elokuun lopussa vielä 111 enemmän (+57 %).

TE-toimistoon ilmoitettiin elokuun aikana 635 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 22 % vähemmän (-174) kuin vuotta aikaisemmin. Monilla aloilla on ollut kuitenkin pitkään työvoimapula ja useisiin tehtäviin on vähemmän tai vain hieman enemmän työttömiä työnhakijoita kuin tarjolla olevia avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita - eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä –, terveydenhuollon asiantuntijoita – eli esimerkiksi sairaanhoitajia –, laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijöitä, suojelu- ja vartiointityöntekijöitä, siivoojia, teollisuustuotteiden kokoonpanijoita sekä avustavia keittiö- ja ruokatyöntekijöitä.  

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 329 719, eli 42 % enemmän (+97 098) kuin vuotta aiemmin. Kainuussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,1 %, eli 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän, ja koko maassa 12,5 % (+3,6 prosenttiyksikköä). 

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. Seuraava työllisyyskatsaus (syyskuu 2020) julkaistaan 20.10.2020 klo 8.00.

Lisätietoja:
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yritys- ja työvoimapalvelut -yksikkö
Atte Laitinen, 0295 023 886
Sposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
http://www.elykeskus.fi/kainuu

Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto
Tiina Veijola, 0295 039 116
Sposti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi