Navigointivalikko
KAS ELY L Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma
TLS - Kaakkois-Suomi

Väylänpito vuonna 2020

Vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen tähän mennessä COVID-19-koronaviruksen aiheuttaminen rajoitusten vuoksi. Vallinneesta tilanteesta huolimatta kaikki teiden hoito- ja ylläpitotyöt on voitu tehdä normaalisti.

Vuoden 2020 perusväylänpidon rahoituksessa on toteutunut hallitusohjelmassa sovittu 300 miljoonan euron tasokorotus. Yhdessä muiden korotusten ja kevään elvytystoimenpiteiden kanssa perusväylänpidossa on 362 miljoonaa euron lisärahoitus. Lisäystä on noin 30 % verrattuna vuoteen 2019. Tämä tarkoittaa noin 4 M€ lisäystä Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen tienpidon määrärahoihin. Lisäksi tuli elvytyspaketin eli 4. lisätalousarvion kautta perusväylänpidon lisärahoitukset noin 4 M€.

Perusväylänpidon merkittävä tasokorotus mahdollistaa sen, että tieverkon korjausvelka ei kasva ja saattaa jopa kääntyä hienoiseen laskuun. Tasokorotus tulee näkymään erityisesti teiden ylläpidossa, jossa päällystekilometrit ja siltakorjaukset lisääntyvät merkittävästi. Pääteiden nykyinen kuntotaso voidaan turvata ja myös päätiestön ulkopuolisen alemman tieverkon päällysteiden kuntoon voidaan nyt panostaa. Ilahduttavaa on myös se, että alueellisiin parantamisinvestointeihin on nyt monen vuoden tauon jälkeen rahoitusta. Pitkään rahoituspäätöstä odottanut ongelmallinen ja vaarallinen Myttiömäen kohta valtatiellä 13 Savitaipaleella on saanut rahoituksen samoin kuin Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen valtatiellä 15 Kotkassa. Näiden parantamiset alkavat vuonna 2021. Sen lisäksi tehdään pienempiä lähinnä liikenneturvallisuutta parantavia investointeja. Korona- virustilanne luo haasteita tämän vuoden tienpitoon, mutta kaikki suunnitellut toimet pyritään tekemään.

Yksityisten teiden peruskorjausmäärärahat ovat myös lisääntyneet merkittävästi. Perusväylänpidon rahoitustason korotus ja yksityistierahoituksen tasokorotus ovat kaikkiaan erittäin positiivinen ja tarpeellinen asia, jonka jatkuvuus on tärkeää myös tulevina vuosina. Hallitusohjelmassa se luvataan ainakin tulevalle nelivuotiskaudelle.

LIIKENNE 12

Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee. Sitä ohjaa parlamentaarinen ohjausryhmä puheenjohtajanaan liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Suunnitelmaa laaditaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Liikennejärjestelmää kehitetään ihmisten ja yritysten tarpeiden pohjalta. Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tavoitellaan koko Suomen saavutettavuuden takaamista sekä vastataan elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Suunnitelmalla tavoitellaan lisäksi liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta yli hallituskausien.

Suunnitelma tulee sisältämään valtion rahoitusohjelman väylänpitoon ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Odotukset suunnitelmalle ovat korkealla ja valmistelua jatketaan siten, että siitä voidaan päättää Eduskunnassa keväällä 2021.

 

Kari Halme
Johtaja
Liikenne ja infrastruktuuri 

 


Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa päivitetään.

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: kari.halme@ely-keskus.fi, p. 0295 029 161.

TLS-sivujen sisältö: