Työelämän monimuotoisuudella tuloksiin – Hämeen aluehanke, TYÖ2030-ohjelma

Työelämän monimuotoistuminen parantaa osaavan työvoiman saatavuutta

Hämeen aluehankkeen tavoitteena on tukea työelämän monimuotoisuutta ja työhyvinvointia. Hankkeen ytimenä on lisätä alueella ymmärrystä monimuotoisuuden johtamisesta, ikäjohtamisesta kuin monikulttuurisuudesta. Hankkeen toimenpiteissä työhyvinvoinnin kehittäminen ja työyhteisön moninaisuus nähdään tuloksellisuuteen sekä työvoiman saatavuuteen positiivisesti vaikuttavina tekijöinä. Hanke kannustaa alueen työnantajia työyhteisöjen moninaistamiseen.

Monimuotoisuuden tunnistaminen ja tukeminen työpaikoilla sekä rekrytointitilanteissa on tärkeä tulevaisuuden elinkeinoelämän menestystekijä ja erityisen tärkeä osa korkeamman työllisyysastetavoitteen saavuttamista. Hankkeen avulla nostetaan maakunnalliseen sekä valtakunnalliseen keskusteluun työelämän monimuotoisuuden näkökohtia, erityisesti monimuotoisuuden tuloksellinen johtamisen käytäntöjä sekä ikäjohtamisen ja monikulttuurisuuden näkökulmia.

Hankkeella pyritään vastaamaan osaavan työvoiman saatavuuden ja työvoimapulan haasteisiin Hämeen alueella. Yrityskohtaisten toimenpiteiden painopisteenä hankkeessa ovat 5–50 henkeä työllistävät työnantajat. Toimenpiteitä kohdennetaan ensisijaisesti työvoimapula-alojen yrityksiin, joilla on tarve löytää uusia toimintatapoja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Mitä tehdään?

Hankkeessa työskentelee työelämävalmentaja, jonka tehtävänä on valmentaa alueellisia toimijoita moninaisuusosaamisessa. Hankkeen aikana tunnistetut hyvät käytännöt sekä monimuotoisuuden teemat jäävät elämään toimijoiden keskuudessa.

Lisäksi alueella toimivat kehittämisyhtiöt ja yrityspalveluja TE-toimiston ja ELYn ohella tarjoavat tahot ovat hankkeen kumppanuuksissa tiiviisti mukana. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen aluehankkeen, sekä muiden TYÖ2030-ohjelmaan kuuluvien hankkeiden kanssa.

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun ja toiminta-alueena on koko Häme. Hanke on työterveyslaitoksen rahoittama. Työelämän monimuotoisuudella tuloksiin – Hämeen aluehanke on osa valtakunnallista TYÖ2030-ohjelmaa, jossa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin. Toimintatapoja uudistamalla voidaan vaikuttaa työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla.

Jos haluat olla mukana kehittämässä työelämää monimuotoisemmaksi tai kaipaisit juuri omalle yrityksellesi tukea moninaisuuden johtamisessa, ole yhteydessä meihin.

Lisätietoja

Kirsi Hyväri, työelämävalmentaja, 0295 025 054

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Työ2030-logo.

Päivitetty: 07.02.2023