Navigointivalikko
HAM - Nuorisotakuun seuranta

Nuorisotakuun seuranta – Häme

Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Koulutustakuun avulla jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Lisäksi nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa ilman koulututusta oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen.

Hämeen ELY-keskus laatii kuukausittain alueen kunnille ja muille yhteistyökumppaneille suunnatun seurannan nuorisotakuun eri osa-alueista.

Seurannoissa tarkastellaan mm. nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien nuorten määrän kehitystä Hämeen alueen kunnissa, nuorten ammatti- ja koulutusjakaumia sekä alueellisia aktivointiasteita ja virtaamaprosentteja.

Seurantojen julkaisuajankohta pyritään sovittamaan yhteen Työllisyyskatsauksen julkistamisen kanssa.

Lisätietoa

Nuorisotakuun tilastollinen seuranta

Kuukausittainen seuranta 2020

Tilastotietoja nuorten työttömyydestä kuukauden lopussa Hämeessä v. 2020
Ks. työmarkkinat-sivun tilastoliitteet.

Kuukausittainen seuranta 2019:

Kuukausittainen seuranta 2018:

Kuukausittainen seuranta 2017:

Päivitetty: 17.05.2022