Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Yhteiskäyttöinen lippu ja lisää vuoroja Iisalmen ja Kuopion välille (Pohjois-Savo)

Joukkoliikenteen palvelut Kuopion ja Iisalmen välillä paranevat. Hiihtolomien jälkeen 9.3.2020 aloittavat uudet, klo 7-15 -työaikoja palvelevat linja-autovuorot.  Samalla otetaan käyttöön yhteiskäyttöinen Joukkis-lippu. Lippu kelpaa noin 20:een Kuopion ja Iisalmen välillä kulkevaan vuoroon.

Pohjois-Savon ELY-keskus pyrkii vastaamaan uudella joukkoliikennepalvelulla paitsi matkustajien myös yritysten tarpeisiin.

Joukkis-lippu käyttöön

Joukkis-lippu on 30 matkaa sisältävä 30 päivää voimassa oleva sarjalippu. Lippuja on kolmea eri hintaluokkaa kuljettavan yhteysvälin mukaan:

  • Joukkis I, 115 euroa: Iisalmi-Lapinlahti ja Lapinlahti-Siilinjärvi -väleillä
  • Joukkis II, 155 euroa: Iisalmi-Siilinjärvi ja Lapinlahti-Kuopio -väleillä
  • Joukkis III, 225 euroa: Iisalmi-Kuopio -välillä

Samalla lipulla matkat voi maksaa useampikin henkilö, vaikka samaa matkaa kulkevat työkaverit, eikä pikavuorolisää peritä. Lipulla matkat voi maksaa Mika K. Niskanen Oy:n uusissa klo 7-15 -vuoroissa sekä kaikissa Kuopion Liikenteen (OnniBus FLEX) ja Pohjolan Matkan vuoroissa Iisalmen ja Kuopion välillä.

Joukkis-lippu ladataan 6,50 euroa maksavalle matkakortille ja sen voi ostaa Matkahuollosta tai linja-autosta Mika K. Niskanen Oy:n Kuopio-Iisalmi -vuoroilla. Lisää matkoja matkakortille voi ladata kaikissa Joukkis-liput kelpuuttavissa vuoroissa.

Aikataulut löytyvät Matkahuollon aikataulupalvelusta www.matkahuolto.fi. Joukkis-liput tulevat myyntiin Matkahuoltoon jo 2.3.2020.

Joukkis-liikenne laajenee elokuussa

Pohjois-Savon ELY-keskus on selvittänyt joukkoliikenteen kehittämistarpeita mm. asukaskyselyin, joiden perusteella tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi on tunnistettu vuorotarjonnan lisäämisen ja yhteiskäyttöisen lipun lisäksi matka-aikojen lyhentäminen. Tähän toiveeseen vastataan elokuun alussa alkavilla klo 8-16 -työaikoihin sopivilla nopeilla vuoroilla, jotka palvelevat erityisesti Iisalmeen ja Kuopioon suuntautuvaa pidempimatkaista kulkemista. Nämä Mika K. Niskanen Oy:n hoitamat erikoispikavuorot täydentävät olemassa olevaa vakiovuoroliikennettä.   

Elokuussa pitäisi olla käytössä myös uuteen tekniikkaan perustuva Joukkis-lippu, jolla matkat voi maksaa myös OnniBus.com Oy:n vuoroissa Iisalmen ja Kuopion välillä.  

Matkustajat ja työnantajat mukaan parempaa palvelua ideoimaan

Pohjois-Savon ELY-keskus on selvittäessään Iisalmen ja Kuopion välisten joukkoliikennepalveluiden kehittämistarpeita kuullut paitsi matkustajien näkökulmaa myös elinkeinoelämän tarpeita. Sopivat joukkoliikenneyhteydet ovat omiaan edistämään työvoiman liikkuvuutta ja turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Useat työnantajat ovat myös valmiit edistämään joukkoliikenteen käyttöä työmatkoilla.

Työ- ja opiskelumatkojen tekeminen joukkoliikenteellä tulisi olla mahdollista ja sujuvaa.  Myös muut matkustajapalvelut kuten aikataulutiedottaminen tai mahdollisuus liityntäpysäköintiin pitää olla kunnossa. Käyttämällä joukkoliikennettä pienentää omaa hiilijalanjälkeään, ja matka-ajan voi hyödyntää työntekoon, opiskeluun tai rentoutumiseen.

Pohjois-Savon ELY-keskus haastaakin matkustajat ja työnantajat mukaan ideoimaan, miten Iisalmen ja Kuopion välinen linja-autoliikenne saataisiin nykyistä houkuttelevammaksi ja todelliseksi vaihtoehdoksi oman auton käytölle. Kevään aikana toteutetaan asiakaskysely, johon vastaamalla on mahdollista vaikuttaa. Asiakaspalautetta voi antaa milloin vain myös sähköpostilla osoitteeseen posjoukkoliikenne(at)ely-keskus.fi

Lisätietoa Joukkis-liikenteestä löytyy Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivustolta
www.ely-keskus.fi/web/joukkis/

Lisätietoja

Joukkoliikenneasiantuntija Toini Puustinen,
p. 0295 026 757, toini.puustinen(at)ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)