Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Järvi-Suomeen jaettiin noin 1,16 miljoonaa euroa avustuksia kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista (Järvi-Suomi)

Pohjois-Savon ELY-keskus on jakanut kevään 2020 aikana Järvi-Suomen alueen kalatalousviranomaisena Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa yhteensä noin 1,16 miljoonaa euroa avustuksina kalataloutta edistäviin hankkeisiin ja kalatalousaluetoimintaan. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.

Kalastonhoitomaksuvarojen käyttökohteet on määritelty kalastuslaissa. Varojen jaolla edistetään erityisesti kalavesien kestävän käytön ja hoidon järjestämistä sekä vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä.

Kalastonhoitomaksuista sai tukea 182 kalataloutta edistävää hanketta

Kalastonhoitomaksuilla avustetaan vuosittain useita satoja alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä, kalastuksenvalvontaa tai kalatalousalan neuvontaa. Hankeavustuksia myöntävät ELY-keskukset sekä maa- ja metsätalousministeriö. ELY-keskusten vuoden 2020 hankehaun erityispainopisteinä olivat kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelu (mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat), kalastusharrastuksen edistäminen ja kalastuksen valvonta. Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi Järvi-Suomeen tukea 182 hankkeelle yhteensä noin 644 000 euroa. Tuen osuus hankkeiden kokonaiskustannuksista oli keskimäärin noin 60 %. Tukea saivat mm. noin 40 hanketta, joissa edistetään lasten ja nuorten kalastusharrastusta. Avustusta haettiin Järvi-Suomessa yhteensä noin 920 000 euroa.

Yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan ja korvauksia vesialueiden omistajille

Hanke-avustusten lisäksi ELY-keskus myönsi Järvi-Suomen 55 kalatalousalueelle vuodelle 2020 yhteensä 517 795 euroa yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan. Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joilla on useita lakisääteisiä tehtäviä. Yksi tärkeimmistä toiminnan alkuvuosien tehtävistä on kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laatiminen. Muita tehtäviä ovat mm. kalastuksenvalvonnan järjestäminen, kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen ja kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus. Kalastuslain mukaisesti osa kalastonhoitomaksuista kertyvistä varoista kohdennetaan kalatalousaluetoimintaan.

Kalastonhoitomaksuvaroista maksetaan myös korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Vuonna 2020 näitä korvauksia myönnettiin Järvi-Suomessa yhteensä noin 1,39 miljoonaa euroa. ELY-keskus myöntää varat kalatalousalueille, jotka jakavat korvaukset edelleen alueensa vesialueiden omistajille.

Maksamalla kalastonhoitomaksun tuet kestävää kehitystä kalavesillä

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos olet 18–64-vuotias ja harjoitat muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää tai silakan litkausta. Maksun suuruus on 45 euroa/vuosi, 15 euroa/viikko ja 6 euroa/päivä. Kalastonhoitomaksun voi maksaa Metsähallituksen Eräluvat.fi-verkkokaupassa, palvelunumeron 020 69 2424 kautta, tietyissä Metsähallituksen palvelupisteissä sekä R-kioskeilla. Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä muualla paitsi vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla, erityiskohteissa ja Ahvenanmaan maakunnassa. Vuosimaksulla saat Suomu-lehden. Lehden mukana tulee kalastuskortti.

Liite

 

Lisätietoja Järvi-Suomen avustuksista antavat

Pohjois-Savon hankkeet: kalatalousasiantuntija Kari Kosunen, Kuopion toimipaikka,
puh. 0295 026585

Etelä-Savon hankkeet: kalatalousasiantuntija Seppo Reponen, Mikkelin toimipaikka,
puh. 0295 024 078

Keski-Suomen hankkeet: kalastusbiologi Mari Nykänen, Jyväskylän toimipaikka,
puh. 0295 024 581

Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hankkeet: kalastusbiologi Hannu Salo, Tampereen toimipiste, puh. 0295 025 095

Pohjois-Karjalan hankkeet: johtava kalatalousasiantuntija Timo Turunen, Joensuun toimipaikka, puh. 0295 026 112

Järvi-Suomen kalastusalueiden toimintarahoitus: rahoitussihteeri Sari Himanen, Mikkelin toimipaikka, puh. 0295 024 039

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)