Navigointivalikko
Etniset suhteet - ingressi

Etniset suhteet

ELY-keskuksen tehtävänä on edistää etnistä yhdenvertaisuutta.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

 • edistää etnisiä suhteita eli erilaisten väestöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta Suomessa
 • toimia asiantuntijaelimenä maahanmuuttopolitiikan ja lainsäädännön kehittämisessä
 • tukea maahanmuuttajien järjestötoiminnan kehittämistä
 • tiedottaa maahanmuuttopolitiikasta, etnisen yhdenvertaisuuden tavoitteesta ja etnisestä monimuotoisuudesta yhteiskunnan voimavarana.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnalla on seitsemän alueellista neuvottelukuntaa. ELY-keskukset koordinoivat alueellisten neuvottelukuntien toimintaa.

Alueelliset ETNO-neuvottelukunnat

 • Lapin ETNO
 • Pohjois-Suomen ETNO (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)
 • Pohjanmaan ETNO (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
 • Itä-Suomen ETNO (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)
 • Länsi-Suomen ETNO (Satakunta ja Varsinais-Suomi)
 • Pirkanmaan ja Keski-Suomen ETNO
 • Etelä-Suomen ETNO (Häme, Kaakkois-Suomi ja Uusimaa)

Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Etniset suhteet - Uusimaa

Alueellisten etnisten suhteiden neuvottelukuntien (Etno) tehtävänä on toimia valtakunnallisen neuvottelukunnan apuna.

Valtakunnallinen Etno edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. Neuvottelukunta voi tehdä myös tehdä aloitteita ja toimia asiantuntijaelimenä.

Oikeusministeriö järjesti kevätkaudella 2020 avoimen järjestöhaun valtakunnalliseen neuvottelukuntaan ja seitsemään alueelliseen neuvottelukuntaan.

Etelä-Suomen Etnoon haki 23 yhdistystä, joista voitiin valita jäseniksi seitsemän yhdistystä. Etelä-Suomen Etno asetettiin uudelle toimikaudelle 2020-2024 elokuussa 2020.

Työryhmät ovat avoimia jäsenten lisäksi myös muille

Runsaan kiinnostuksen vuoksi moni hyvä hakijayhdistys jäi valitsematta. Ulkopuolelle jääneillä yhdistyksillä sekä muilla toimijoilla on kuitenkin mahdollisuus osallistua tulevalla kaudella Uudellamaalla, Hämeessä ja Kaakossa järjestettäviin työpajoihin sekä niiden pohjalta syntyviin työryhmiin vuonna 2021. Samalla aukeaa mahdollisuus verkostoitua muiden neuvottelukunnan toimijoiden kanssa.

Työpajojen aikataulut tarkentuvat, kun valtakunnallisen ETNOn aikataulut ja valtakunnalliset tavoitteet ovat selvillä.

Syksyllä 2020 Etelä-Suomen Etno tukee jäsenyhdistyksiään toimintarahan muodossa.

Tietoa koulukiusaamisesta on saatavilla eri kielillä

Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille -opas on julkaistu näillä kielillä:

Lisätietoja

Etelä-Suomen alueellisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan koordinaattorina toimii erikoissuunnittelija Minna Hirsova, Uudenmaan ELY-keskus, minna.hirsova(at)ely-keskus.fi,
0295 021 109