Navigointivalikko
Koordi Etelä-Savo - työvoimapalvelujen koordinointihanke

Koordi Etelä-Savo - työvoimapalvelujen koordinointihanke

Koordi Etelä-Savo – työvoimapalvelujen koordinointihanke koordinoi ja sovittaa yhteen alueelle hankittavien työvoimapalvelujen kokonaisuutta yhteistyössä TE-toimiston kanssa.

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2015-31.8.2021

Hankkeen tavoitteena on TE-palvelujen vaikuttavuuden parantaminen. Vuodesta 2017 lähtien toiminnan painopiste on keskittynyt verkostoyhteistyön lisäämiseen TE-toimiston, työllisyyspalvelujen sekä työllisyyteen, koulutukseen ja osallisuuteen liittyvien ESR-hankkeiden välillä.  

Hankkeen tulokset ovat syntyneet kehittämis- ja rinnakkaishankkeissa toteuttavien työvoimapalveluiden vaikuttavuuden ja TE-palveluprosessien kautta. Kehittämishankkeiden tuloksena vaikutetaan työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen paranemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Rakenteellisen työttömyyden ja sosiaalisten ryhmien eriytymisen vähenemiseen työ- ja koulutusmarkkinoilla vaikutetaan sekä edistetään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Välillisesti koordinaatiohankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saannin turvaaminen alueella. Rinnakkaishankkeita toteutettiin alkuvuoteen 2019 asti.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Sannamari Markkanen, p.  0295 024 048
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi