Merenkurkun laivaliikenne

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoitteena on osaltaan ylläpitää ja kehittää satamayhteyksiä. Tarpeita on esitetty mm. tehdyissä North East Cargo Link II sekä NLC Corridor -hankkeissa.  

Merenkurkun liikenneyhteyden kehittäminen Vaasan ja Uumajan välillä on Bothnian Corridorin edistämistä, joka kulkee Pohjanlahden ympäri pääkaupunkiseudulta Oulun kautta Tornioon ja sieltä edelleen Keski-Ruotsiin. Bothnian Corridor on osa EU:n liikenneverkkoa, TEN-T.

Merenkurkun liikenneyhteyksissä tavoitteena on saavuttaa tehokas ja pysyvä kuljetuskonsepti tavara- ja henkilöliikenteen turvaamiseksi Suomen ja Ruotsin välille sekä parantaa Botnian käytävän kuljetusreittejä ja tukea TEN-T verkostoa, jossa useiden kuljetusmuotojen (meri, maantie, rautatie) synergia on jo arkipäivää. Paremmat yhteydet luovat myös edellytykset taloudelliselle kasvulle sekä Suomessa että Ruotsissa ja EU:ssa sijaitsevien seutujen väliselle yhteistyölle.  

Merenkurkun liikenteen pitkän tähtäimen strategian valmistelu, Midway Alignment, luo Botnia Corridorin läpi kulkeville matkustajille ja rahtitavaroille turvallisen, ympäristöystävällisen ja taloudellisesti kannattavan kuljetuskoneiston. Kokonaisuuteen kuuluu uuden, energiaystävällisen ja innovatiivisen, varta vasten Merenkurkun liikenteeseen tarkoitetun LNG:llä kulkevan aluksen hankinta. Uusi laiva aloitti liikennöinnin syksyllä 2021. Kokonaisuuteen kuuluu myös Vaasan ja Uumajan satamien sekä niiden logistiikan kehittäminen. Sitä varten Vaasan kaupunki ja Uumajan kunta ovat perustaneet yhteisen satamayhtiön – Kvarken Ports.

Päivitetty: 27.05.2022