Talent Coastline

Boosting Growth in Ostrobothnian Regions

Talent Coastline channel logo

Talent Coastline communication

In this section you will find the Talent Coastline ecosystem logo and other communication materials for sharing information about the ecosystem.
You can also use the hashtags #Talentcoastline and #TalentBoost on social media.

To download files, select the file, click "info" and select "download".

Back

Verktygslåda som stöd för internationella rekryteringar.pdf

Verktygslåda som stöd för internationella rekryteringar.pdf

Thumbnail Uploaded by Ketty Rodas, 06/04/23 07:34
Average (0 Votes)
Söker du kunnig arbetskraft? Kunde internationell arbetskraft vara
en lösning och funderar du på följande steg?

I denna broschyr har vi samlat offentliga tjänster som utvecklats som
stöd för internationell rekrytering. De finns att tillgå antingen riksomfat-
tande eller speciellt i Österbotten och/eller i Mellersta Österbotten. Vi
sakkunniga inom internationell rekrytering på Österbottens AN-byrå och
NTM-central är en beaktansvärd partner för din organisation gällande
internationella rekryteringar. Ta kontakt! Tillsammans hittar vi lösningen
som passar just din organisation!
Tags: talentcoastline talentboost talent coastline

ely-updated 05.02.2024