Navigointivalikko
SAT - Ammattibarometri

Ammattibarometri - Satakunta

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen arvion keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä.

Ammattibarometrin laatimistyön tekevät TE-toimistot, jotka arvioivat asiantuntemuksensa perusteella reilun 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat omat arvionsa työnantajilta ja työnhakijoilta haastattelujen ja työnantajakäyntien kautta saamiinsa tietoihin sekä mm. barometrien ja seurantajärjestelmien tietoihin. Ammattibarometriarvioinnilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa. Ammattibarometri löytyy myös internet-osoitteesta

Ammattibarometrin raportit Satakunnan ELY-keskuksen alueelta (pdf)

Ammattibarometrin raportit Satakunnan seutukunnittain (pdf)

Tiedot perustuvat II/2014 alkaen seutukuntajakoon, joten ne eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin TE-toimiston toimipistejaolla tehtyihin raportteihin. 

Kuntajako:

Ammattibarometrin raportit Satakunnan TE-toimiston alueella (pdf)

Ammattibarometrin raportit Porin seudun TE-toimiston alueelta (pdf)

Ammattibarometrin raportit Kaakkois-Satakunnan TE-toimiston alueelta (pdf)

Ammattibarometrin raportit Pohjois-SatakunnanTE-toimiston alueelta (pdf)

Ammattibarometrin raportit Rauman seudun TE-toimiston alueelta (pdf)

Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut uudistuivat vuoden 2013 alusta. Samalla TE-toimistojen määrää vähennettiin. Satakunnassa on yksi alueellinen TE-toimisto, jolla on toimipaikat Porissa, Harjavallassa, Kankaanpäässä ja Raumalla.

 

 

Päivitetty: 01.11.2022