Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
POP Alueen tila ja näkymät - Talous ja elinkeinoelämä - Ympäristön tila ja yhdyskuntarakenne

Ympäristön tila ja yhdyskuntarakenne - Pohjois-Pohjanmaa

Ympäristöhallinto tuottaa tietoa ja ylläpitää monipuolisia valtakunnallisia tietojärjestelmiä sekä omaan että asiakkaidensa käyttöön. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue kerää ympäristön kuormitus- ja tilatietoja oman toimialueensa osalta.

Tietojärjestelmiin tallennetut aineistot ovat keskeinen työväline ympäristön tilan seurannassa, toiminnanharjoittajien päästöjen valvonnassa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Esimerkkejä tietojärjestelmistä

  • Valvonta ja kuormitustietojärjestelmään (Vahti) tallennetaan tietoja mm. ympäristösuojelulainsäädännön mukaisista luvista ja ilmoituksista sekä päästöistä vesiin ja ilmaan sekä jätteistä. Aineistoja käytetään pääasiassa lupakäsittelyssä ja -valvonnassa. Vuoden 2004 aikana tietojärjestelmään on rakennettu käyttöliittymä kuntia varten. Aineisto muodostaa myös pohjan koko maan ympäristökuormituksen tarkasteluun.
  • OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille tarjoaa tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja. Palvelulla ympäristöhallinto haluaa edistää ympäristötiedon saatavuutta ja käyttöä. Palvelun käyttö on maksutonta.
  • Paikkatieto on ominaisuustietoa, johon on yhdistetty maantieteellinen sijainti. Ympäristöhallinnon julkisesti saatavilla olevissa tietojärjestelmissä on lähes kolmekymmentä paikkatietoaineistoa. Esimerkkeinä voidaan mainita asemakaavoitetut alueet, liikennealueiden ympäristöriskiluokitus, luonnonsuojelualueet ja erämaat, pohjavesialueet, vesienhoitoalueet ja yhdyskuntarakenne.

Ympäristöhallinnon tietojärjestelmistä ja -aineistoista on tehty julkisuuslain edellyttämät kuvaukset. Niistä saa tietoa mm. aineiston kattavuudesta, tietosisällöstä, palveluista, käyttötarkoituksesta ja mahdollisista käyttörajoituksista. Rekisteriselosteet ovat puolestaan henkilötietolain edellyttämiä selosteita mm. rekisterin sisällöstä ja käyttötarkoituksesta.

Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa