Navigointivalikko
POP Projektit ja hankkeet - KV-foorumi

KV-Foorumi

KV-Foorumi -projekti tarjoaa yrityksille ja yritysverkostoille tietoa TEM-konsernin rahoitus- ja palvelutarjonnasta. Lisäksi KV-Foorumi -hanke tarjoaa yrityksille tietoa kansainvälistymisen mahdollisuuksista eri markkina-alueilla sekä toimialoilla. Hankkeeseen kuuluu muun muassa tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, tiedottamista, yrityskäyntejä ja verkostoitumismatkoja maailmalle.

Yhteisvientihankkeet

Onko yrityksesi kiinnostunut useamman yrityksen yhteisestä vientihankkeesta? KV-Foorumi antaa lisätietoa yritysten yhteisten vientihankkeiden perustamisesta. KV-Foorumi voi selvittää mahdollisuuksia yhteishankkeisiin eri yritysten välillä. Esimerkiksi vientirengashankkeet voivat mahdollistaa kustannustehokkaan vientimyynnin ja -markkinoinnin käynnistämisen useamman yrityksen yhteisenä hankkeena. Usein näihin yhteishankkeisiin on mahdollista saada myös tukea.

Kansainväliset verkostot

Pk-yritysten kansainvälistymistä tukevia verkostoja on olemassa useilla julkisilla tahoilla. KV-Foorumi antaa lisätietoa yrityksesi tarpeisiin mahdollisesti sopivista kansainvälisistä verkostoista.

KV-Foorumi –hanke

KV-Foorumi -projekti tarjoaa yrityksille ja yritysverkostoille väylän TEM-konsernin rahoitus- ja palvelutarjontaan mm. ELY-keskuksen ja Tekesin rahoitustuotteisiin sekä muihin TEM:in palvelutuotteisiin mm. vientirengastoimintaan sekä messu- ja näyttelymatkoille. Lisäksi KV-Foorumi -hanke tarjoaa yrityksille tietoa kansainvälistymisen mahdollisuuksista eri markkina-alueilla sekä toimialoilla. Hankkeeseen kuuluu muun muassa tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, tiedottamista, yrityskäyntejä ja verkostoitumismatkoja maailmalle.

KV-Foorumin pitkäaikaisena tavoitteena on saada alueelle lisää menestyviä kansainvälisiä yrityksiä ja sitä kautta hyvinvointia, vientiä sekä ulkomaisia investointeja. Tätä kehitystavoitetta tukevia pitkäaikaisia muutostavoitteita ovat kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittyminen Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksissä, kansainvälistymistä tukevien julkisten palvelujen ja tukimuotojen ja kansainvälisten verkostojen tunnettuuden ja käyttöasteen paraneminen sekä alueen pk-yrityksissä että pk-yritysten kanssa tekemisissä olevissa sidosryhmissä. Projektin aikana muotoutunut ja käytännössä kokeiltu toimintamalli vakiinnutetaan käyttöön siten, että kansainvälistymistä tukeva toiminta on pysyvää myös projektin päättyessä. Projektin tavoitteena on myös julkisten toimijoiden yhteistyön edistäminen kansainvälistymispalvelujen tuottajina. Tämä edellyttää uuden yhteisöllisen toimintamallin kehittämistä kansainvälistymispalvelujen tuottamiseksi Pohjois-Pohjanmaan alueella. Projektin aikana syntyy julkisrahoitteisten palvelujen kokonaistarjontamalli ja kansainvälistymiseen liittyvä kartta, jonka tarkoituksena on koota näkemys maailmalla toimivista verkostoista ja mahdollisista ovenavaajista.

Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta -yksikössä toteutettava KV-Foorumi -hanke jatkuu 31.12.2012 saakka ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Ajankohtaisia tapahtumia ja tilaisuuksia

Käy katsomassa alueemme ajankohtaisia tapahtumia Vientinyrkki -sivustolla

Pk-yritysten kansainvälistymistä tukevien julkisten palvelujen kooste

Ohessa on vapaasti ladattavissa oleva Excel-tiedosto (Office 2003 yhteensopiva muoto), johon on koottu kaikki julkisten toimijoiden tuottamat pk-yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut.

Palvelut on tässä matriisiesityksessä jaettu sarakkeisiin yrityksen kansainvälistymiskehityksen eri vaiheisiin. Ylimmän rivin värillinen otsikkorivi kuvaa yrityksen "kypsymistä" tai "kansainvälistymispolkua" perustamisvaiheesta kansainväliseen liiketoimintaan painottuneeksi yritykseksi. Kotimarkkinoille alkuvaiheissa keskittyvät ja vasta pitkän ajan toimittuaan kansainvälistymään lähtevät yritykset toimivat alkupään eri vaiheissa pitkään.

Pystysuunnassa julkiset palvelut on jaettu yrityksen henkilöstölle suunnatusti seuraavasti:

Ylimmällä johdolle suunnatut palvelut: ylin rivistö
Teknologioihin ja tuotekehitykseen liittyviin tehtäviin suunnatut palvelut: toinen rivistö
Myyntiin ja markkinointiin liittyviin tehtäviin suunnatut palvelut: keskimmäinen rivistö
Henkilöstön ja sen osaamisen kehittämiseen liittyviin tehtäviin suunnatut palvelut: toiseksi alin rivistö
Rahoitus (avustukset, tuet, takaukset, lainat, jne.): alin rivistö

Palvelumatriisi on tarkoitettu ohjeelliseksi työkaluksi, joka helpottaa hahmottamaan ja tunnistamaan

Mitä palveluja yrityksen ajankohtaiseen tarpeeseen on tarjolla (neuvonta ja rahoitus)
Mitä konkreettista palvelu tarjoaa yritykselle
Mitä keskeisiä vaatimuksia tai rajoituksia palvelun saamiselle on mahdollisesti asetettu ja
Mikä taho tuottaa ja myöntää palvelun

Hiirtä matriisin ruudukoissa olevien www-linkkien päällä liikutettaessa esiin ilmestyy lyhyt kuvaus palvelusta ja kyseistä palvelulinkkiä klikkaamalla avautuu palvelun tuottajan kyseistä palvelua koskeva nettisivusto tarkempien tietojen löytämiseksi. Koska taulukko on varsin kookas, se on jaettu lukemisen helpottamiseksi myös kolmeen alasivuun.

 

Päivitetty: 14.03.2013