Aluekehittäminen - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä Keski-Suomen maakuntasuunnitelmaan ja maankuntaohjelmaan ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. Keski-Suomen ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

Keski-Suomen ELY-keskuksen tulosohjaukseen liittyvät strategiset ja toiminnalliset tulossuunnitelmat löytyvät Suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulta.

Sektorikohtaiset strategiat ja ohjelmat

Takaisin

Jänisjoen syyskalastus 2021-2025_yleistiedoksianto päätöksestä 23 08 - 29 09 2021.pdf

Jänisjoen syyskalastus 2021-2025_yleistiedoksianto päätöksestä 23 08 - 29 09 2021.pdf

Pienikuva Ladannut Heli Peura, 23.8.2021 13:37
Keskiarvo (0 Ääniä)